Kursdagbok Square Dance våren 2024

Alla definitioner samt rörliga figurer hittar du på Taminations.

Genomgång av de flesta callen på Basic.

Mainstream: Turn Thru / (Left Turn Thru) / Eight Chain Thru (1, 2 ...8) / Pass To the Center

Alla definitioner samt rörliga figurer hittar du på Taminations.