Kursinformation

Här hittar du aktuell kursinformation om samtliga kurser inom Crazy Flutters med tillhörande material.

Image

Aktuell kursinformation

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurser som startar i sepetmber 2024. Samtliga kurser sker i Forum, Märsta. Under aktuell kursinformation hittar du kursutbudet och annan tillhörande information. Vi försöker fortfarande vara försiktiga och vi hjälp alla åt att minimera risker för smittspridning,

Crazy Flutters följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Samtliga kurser sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Image

Tänk på dina meddansare, försök undvik parfym när du dansar! Det finns många som är allergiska mot dofter. Detta gäller på alla klubbens kurser och öppna danser.


 

Glöm inte att anmäla FRÅNVARO från kurs!

För att lättare kunna planera varje kurspass och vid behov kalla in extra dansare så skall frånvaro från kurs meddelas instruktören i förväg. Planerad frånvaro meddelas senast kurstillfället innan. I övrigt kontaktas instruktören.

Urban Danielsson  070 – 580 26 02

Lasse Jägdahl 070 – 859 12 16

Gunilla Jägdahl 070 – 378 28 52

Carin Jonsson 070 - 461 16 41

Carina Boström 070 - 056 54 63

Kursinnehåll

Varje dansform har sina egna nivåer och egna definitioner av dessa. Här följer en kortfattad beskrivning av klubbens nivåer samt vad du bör kunna för att dansa dessa. Alla nivåer dansas inte varje kursår i klubben utan kontrollera mot aktuellt kursschema vilka nivåer som gäller just nu.

Square Dance har sina väl specificerade nivåer där varje nivå har en lista med ett antal call (=turer) som man lär sig under kursen. Det finns en världsorganisation som heter Callerlab som bestämmer vilka turer som tillhör resp. nivå. Totalt finns det över ca 4000 turer definierade, men långt i från alla dansas. Alla klubbar som har squaredans i sitt utbud har ungefär samma utlärningstakt. Detta för att alla ska kunna dansa tillsammans på de många öppna danser som finns runt om i landet. När du går på kurser som omfattar nivåer över grundnivån (Basic) bör du samtidigt vara med och repetera den underliggande nivån, dels för att verkligen lära in det som du missat men också att "ängla" d v s hjälpa till för de nya deltagarna.

Basic heter den första nivån och är till för alla som är nybörjare. Varje nybörjarkurs startar på hösten och sträcker sig in i maj månad året därpå. Nivån innehåller allt som allt 51 olika turer (några underturer kommer också till). Basic lär man sig på 2-3 terminer. Vanligaste är två terminer där 30 turer (Basic - Partt 1) ska vara utlärda under hösten.

Mainstream är nästa nivå och består av 17 turer förutom de tidigare 51. Även Mainstream är en två-terminers kurs, där man lär sig de 17 callen före jul för att sedan dansa igenom och gnugga ordentligt alla 68 turerna för att göra sig redo att ta sig till nästa nivå om man vill. Jäkta inte mellan nivåerna utan känner du dig lite osäker är det bättre att stanna kvar på nivåen och repetera ytterligare ett år för att få bra squaredansteknik.

Plus är oftast en favoritnivå för många dansare. Det är den tredje nivån och består av ytterligare 29 call. Några av dessa är lite längre och definitionen kan variera beronde på var i squaren du befinner dig. För att dansa Plus måste grunden från Basic och Mainstream sitta ordentligt i ryggmärgen. En kurs i Plus omfattar också två terminer. Stanna gärna kvar på Plus så länge som du känner att du vill innan du tar dig till nästkommande nivå. Totalt är du nu uppe i 97 olika call (turer).

A1 - Advanced del 1 kommer efter Plus. Gå inte upp på A1 förrän du är helt säker på Plus-nivån. Här kommer 49 nya call att lägga till samlingen, både korta och långa definitioner att hålla reda på. Advanced programmet har delats upp i två delar och del 1 lär du dig under 2 terminer.

A2 - Advanced del 2 kommer förstås efter A1. Nu fullbordar vi med de call som vi har kvar på Advanced-nivån. De är 39 st nya call. Efter denna kurs som också den är på två terminer har du lärt dig totalt 185 call (turer). Nu kan du verkligen utmana alla på dansgolvet. Många av turerna i advanced handlar också om på vilka positioner du står i squaren. Ett call kan utföras olika beronde på var du befinner dig.

C1 - Challenge 1 är nästa nivå efter Advanced. Nu blir det call som oftast är en kombination av olika rörelser och som har flera undercall. Challenge är mycket positionsberoende - du måste definitit veta var du står i squaren och vilken roll du spelar i varje ögonblick (ends, center, trailers, leaders etc). Challenge 1 består av 74 call och ska läras ut på upp till fyra terminer. Mycket pluggande av definitioner blir det samt att hela tiden vara mycket alert uppe i huvudkontoret.

C2 - Challenge 2 är fortsättning på etta ovan. Ytterligare 74 call står på tur med en massa variationer och undercall. Inlärningstiden här är också rekommenderad till 4 terminer. Totalt efter C2 är du nu uppe i 333 call att hålla reda på i huvudet. Om inte förr så kommer du nu att påstå att call som finns på Basic och Mainstream där du en gång började har du aldrig gjort - trots att det är grunden till allt det du dansar nu. Challenge är utmaning!

C3A - Challenge 3A är nästa steg om du vill fortsätta. Nya utmaningar och nya call. 75 st står på tur. Utmaningen fortsätter.

C3B / C4 - det är ingen ände på hur mycket du kan lära dig. Du väljer själv.

C7 - är vår populäraste nivå som alla kan dansa. C7 (se sju) betyder att sju dansar och du står och ser på. Med andra ord squaren dansar inte det callern säger utan snarare är på väg att bli ett enda virrvarr. Alla kan dansa C7.

Line Dance har sina nivåer framför allt när det gäller tävlingsmomentet. Det är också vanligt att dela in nivåerna i följande beteckningar: Beginner (termin 1-2), Improver (termin 3-4), Intermediate (termin 5 och uppåt) och Advanced (termin 7 och uppåt). Dessa nivåer avser i första hand svårighetsgraden av danser. Det är ju så i linedans att dansutbudet ständigt förändras allt eftersom nya danser koreograferas och blir populära. I Crazy Flutters är nivåerna benämnda annorlunda fr o m höstterminen 2007 för att underlätta dig som dansare att välja den nivå som du trivs bäst med. Du ska välja den nivån där du själv känner mest dansglädje.

Nybörjare (Beginner) - du lär dig ett antal grunddanser (varierar lite från år till år), men framför allt lär dig grundstegen och de olika dansrytmerna (stilarna) såsom: Lilt, Raise and fall, Funk, Cuban, Smooth och Night Club 2-step m fl.

Lättare danser - dansar du som vill dansa till danser mellan 16 - 48 steg, med inte så många turns eller komplicerade stegkombinationer. Vilka danser som ingår här varierar från termin till termin. I klubben väver vi ihop danser under 2 terminer innan vi på nytt ser över vilket utbud vi ska ha till nästkommande kursår. För att dansa lättare danser måste du ha gått nybörjarkurs och lärt dig grundstegen. Dansa lättare danser kan du göra hur många år som helst, tills du känner dig redo att prova på något mer avancerat.

Medelsvåra danser - dansar du som vill dansa till danser mellan 32-64 steg (någon enstaka är kanske längre), som har flera turns och en del komplicerade stegkombinationer. Vilka danser som ingår här varierar från termin till termin. I klubben väver vi ihop danser under 2 terminer innan vi på nytt ser över vilket utbud vi ska ha till nästkommande kursår. För att dansa medelsvåra danser bör du ha dansat linedans under minst fyra terminer eller mer.

Svåra danser - dansar du som vill dansa till danser som oftast är 64 steg eller längre, där turns är vanliga och stegkombinationerna många och varierande. Danserna kan dessutom vara s k Phased- vilket betyder att de har olika serier av steg i olika delar av dansen. Vilka danser som ingår här varierar från termin till termin. I klubben väver vi ihop danser under 2 terminer innan vi på nytt ser över vilket utbud vi ska ha till nästkommande kursår. För att dansa svåra danser bör du ha dansat linedans under minst sex terminer eller mer.

Slow Dance - är nybörjare eller fortsättning av tidigare slow dance kurs. Här dansar vi enklare danser i ett långsammare tempo och repeterar mycket. Danserna är oftast de samma som under en vanlig nybörjarkurs, men även här kan nya danser komma upp under terminerna.

Det finns 6 nivåer av Round Dance som kallas faser. Fas 1 & 2 är "lätt nivå" och inkluderar two-step och vals (nog för att dansa på din dotters bröllop och överallt annars).

Fas 3 och 4 är mellanliggande nivåer och inkludera ytterligare vals figurer samt introducerar till andra såsom: foxtrot, quickstep, tango, cha, rumba, bolero, mambo, jive, swing, West Coast Swing, samba, paso doble, slow step med flera.

Fas 5 & 6 tar dansarna till de övre nivåerna av dans, inklusive turer som du ser på danstävlingar. På de övre nivåerna är många Round Dance instruktörer utbildade av några av de bästa internationella och amerikanska danslärarna i världen.

Flera teknikböcker och videoband har skapats av Round Dance organisationer runt om i världen (URDC & ROUNDALAB).Round Dance är bra motion och ger en relativt billig kvällsunderhållning. Dessutom bör den sociala kamratskapet inte förbises. Rounddansare tenderar att vara oerhört vänlig, sällskaplig och mycket hjälpsamma människor.

Våra instruktörer är välutbildade och fyllda med energi för att förmedla sina kunskaper till er alla. Glöm aldrig att alltid meddela frånvaro (om möjligt i god tid) till din/dina instruktörer så att de kan planera kursdagen/kursdagarna på rätt sätt och ev. söka efter "änglar" om det fattas någon, främst inom Square- och Round Dance. Dina instruktörer är följande:

Klubbens 10 Kom-ihåg

Våra dansformer är av hövlighet, hänsyn och vänskap präglade sällskapsdanser (i linedans finns tävlingsmoment men inte på våra kurser)

VIdeo och fotografering

Image