Guide till Medlemsansökan Crazy Flutters

Här följer en kortfattad guide till medlemsansökan för Crazy Flutters.
Längst ned på sidan finns en knapp för att komma vidare till medlemsansökan.

Kategori

Välj mellan Ordinarie/Stödmedlem och Vuxen/Ungdom.
I Ordinarie medlemskap ingår alla kurser som klubben arrangerar.
Ungdom är vi alla som är under 18 år fyllda.

Namn

Kräver nog ingen tydligare förklaring...

Personnummer

Samtliga danskurser och dansevenemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. För deras redovisning krävs att vi har ett giltigt personnummer på alla medlemmar.

Användarnamn och Lösenord

Används för inloggning till medlemssidor på klubbens hemsida. Lösenordet ska vara minst 8 tecken med minst en versal bokstav (A-Z), en gemen bokstav (a-z), en siffra (0-9) och ett specialtecken (punkt, kommatecken, utropstecken, frågetecken, kolon, semikolon, parenteser, procenttecken, etc.).

Adress och Postadress

Kräver nog ingen tydligare förklaring...

Telefon och E-post

E-post används bl.a. för att skicka ut nyhetsbrev. Kolla noga att du stavar rätt och inte missar något tecken.

SAASDC

Gäller endast för Square dance.
Välj om Crazy Flutters ska vara din moderklubb = klubb som betalar medlemsavgift till förbundet.
Om du har annan moderklubb, ange den klubbens namn.

Jag dansar

Markera de dansformer som du dansar alternativt vill lära dig att dansa.

SquareInfo

Gäller endast för Square dance.
Välj hur du vill få förbundets medlemstidning.

Anmälan

Passa på att kryssa för de danskurser du vill vara med på.

Övriga kommentarer

Något mer du vill att styrelsen för Crazy Flutters behöver veta om dig?