Line Dance - danskategorier

De 6 kategorierna av rytmer och stilar inom Line Dance är följande:

12 delar av foten

Hur utnyttjar vi foten när vi dansar. Nedan får du några tips:

 

Line Dance etikett

Här kommer en påminnelse till alla som dansar linedans. Tänk på hur ni uppträder på dansgolvet. Ha dessa punkter med i bagaget.