De 6 kategorierna av rytmer och stilar inom Line Dance är följande:

Hur utnyttjar vi foten när vi dansar. Nedan får du några tips:

 

Här kommer en påminnelse till alla som dansar linedans. Tänk på hur ni uppträder på dansgolvet. Ha dessa punkter med i bagaget.