ROUND DANCE - aktuellt hos CF

Här hittar du aktuellt avseende Round Dance hos Crazy Flutters!

I Round Dance menyn hittar du ytterligare information om dansformen.

Round Dance kursverksamhet

Här hittar du all information om kurserna i ROUND DANCE men också i LINE- och SQUARE DANCE hos Crazy Flutters. Kurslokalerna finns på Forum, Stockholmsvägen 25 i Märsta.

Kursprogram hittar du under Dansformer - Kursinfo. Vi följer rekommendationer från FoHM och Sigtuna kommun.

Dags att börja dansa ROUND DANCE

Round Dance är koreograferad och ”cuad” (verbalt ledd av en dansledare) sällskapsdans. Vi dansar de flesta populära dansrytmer, såsom foxtrot och vals, cha-cha och rumba, och många andra. Det är en ganska lång lista. Det finns verkligen ingen anledning att bli uttråkad i Round Dance.

Den spännande skillnaden mellan Round Dance och fri sällskapsdans är att varje Round Dance har fullt koreograferats i förväg. Ett vackert musikstycke väljs, och de olika stegen eller figurerna är valda för att passa musiken exakt. Om musiken sväller eller stannar en kort stund, då finns det danssteg som betonas eller sträcks precis på denna plats. Om det finns en liten synkopering i en annan del av låten, finns ett snabb liten steg inplacerat där. Skapandet av en bit koreografi är som underhålla en maskin, med alla växlar och spakar i precis rätt läge för att ge en jämn och flytande rörelse. De steg-för-steg instruktioner om hur man dansar denna koreografi skrivs ut i vad som kallas ett ”cue sheet”.

För det andra finns det en ”cuer” eller ledare främst i danssalen som berättar för dansarna vilket steg de ska göra. När musiken spelas, och strax före taktslaget, så att dansarna har tid att reagera, namnger dansledare varje figur i koreografin. Denna ”cueing” låter oss dansa massor av danser utan att behöva memorera koreografin. Du kanske inser att det är på detta sätt Square Dance sker, med en ”caller” (utropare) som berättar för dansarna vad de ska göra: ”swing your partner, do-si-do”. I Round Dance ”cuar” dansledare kanske: ”open telemark, pick up, och diamond turn”.

Men jämför nu Round Dance med vanlig sällskapsdans. I vanlig sällskapsdans har mannen mycket att tänka på; vilka figurer han vill göra till musiken och då måste han leda kvinnan att göra dessa figurer. De flesta män är bara inte så skärpta - att göra minst tre saker samtidigt: tänka fram koreografin, se till fötterna gör vad de ska göra samt att leda damen att göra det med honom. I vanlig sällskapsdans brukar vi kanske generellt tänka på kanske ett halvt dussin olika turer att göra, och sedan gör vi dem om och om igen. Vår danspartner kanske viskar; ”låt oss göra något annorlunda”, men vårt huvud blir tomt.

Så, för mannen, är det Round Dance ”cuern” en frälsare. Någon annan har lärt upp vilka turer som bör göras för att detta särskilda musikstycke. Koreografen har noggrant studerat musiken i förväg och har valt just de figurer som bäst passar varje del av musiken, och ”cuern” påminner oss om vad vi ska göra när vi dansar. Istället för att bara dansa 6 eller 8 olika steg/turer, som vi själva kommer att tänka på, kanske en Round Dance lätt ha 30 eller 40 olika steg/figurer. Nej, vi blir verkligen inte uttråkade genom att göra samma steg, om och om igen.

Nästa dans under kvällen kommer att innehålla ett annat urval av figurer, arrangerade i olika sekvenser. Bokstavligen tusentals olika Rounddanser har koreograferat över åren, och varenda en är unik. Vilken annan fritidssysselsättning ger sådan rikedom, sådan mental och fysisk utmaning samtidigt som du kan hålla en vacker (eller snygg) danspartner i armarna hela tiden?

(av Harold & Meredith Sears)

Image

Kursmaterial och allmänt om dansrytmer

Nedan finner du information om kursmaterial och lite kring olika dansrytmer.

Round Dance Teaching List - Level A

I ovanstående flikar följer en förteckning på de grundläggande stegen i Round Dance:

Two-Step

 1. Walk (2,4)
 2. (2) Forward Two-Step(s)
 3. (2) Side Two-Step(s)
 4. Box
 5. Circle Away 2 Two-Steps
 6. Walk Together In 4
 7. Lace Up
 8. Side Two-Step Apart & Together
 9. Twirl 2
 10. Double Hitch
 11. Side Draw Close
 12. Face To Face
 13. Back To Back
 14. Basketball Turn
 15. Vine 4
 16. Vine 8
 17. Circle Away & Together
 18. (2) Turning Two-step(s)
 19. Walk & Face
 20. Scissors Thru 2x
 21. ½ Box Forward
 22. ½ Box Back
 23. Traveling Box
 24. ½ Box Forward, Scissors Thru
 25. Walk & Pickup
 26. Scissors To Scar & Banjo
 27. Banjo Forward Hitch; Hitch / Scissors Thru
 28. Open Wine 4
 29. Twirl Vine 2
 30. 2 Side Closes
 31. Side Thru
 32. Left Tuning Box

Waltz

 1. Box
 2. Canter
 3. Balance Left & Right
 4. Waltz Away & Together
 5. Vine 3
 6. Thru, Face, Close
 7. Left Tuning Box
 8. Solo Turn 6
 9. Twirl Vine 3
 10. Pick-Up
 11. (2) Left Turn(s)
 12. Dip Back
 13. Maneuver
 14. (2) Right Turn(s)
 15. 1/4 Right Turn
 16. Twinkle Thru
 17. Back Waltz
 18. Forward Waltz
 19. Roll 3
 20. Lady Wrap
 21. Lady Roll Across
 22. Step Swing
 23. Spin Maneuver
 24. Both Cross Wrap
 25. Progressive Twinkle

Cha Cha

 1. Basic
 2. Fence Line
 3. New Yorker (To Open / Face)
 4. Walk & Forward Cha
 5. Cricle Cha
 6. Time Step
 7. Shoulder To Shoulder
 8. Slide The Door
 9. Hand To Hand
 10. Spot Turn
 11. Cucaracha
 12. ½ Basic
 13. Underarm Turn
 14. Lariat
 15. Open Break
 16. Whip
 17. Chase
 18. Travling Door
 19. Reverse Underarm Turn
 20. Crab Walks
 21. Back Break To ...
 22. Chase Peek-a-boo
 23. Twirl Vine & Reverse

Rumba

 1. Basic
 2. New Yorker
 3. Fence Line
 4. Progessive Walk (3,6)
 5. Circle 6
 6. Shoulder To Shoulder
 7. Slide The Door
 8. Hand To Hand
 9. Spot Turn
 10. Cucaracha
 11. ½ Basic
 12. Underarm Turn
 13. Lariat
 14. Open Break
 15. Whip
 16. Chase
 17. Door
 18. Side Walks
 19. Time Step
 20. Reverse Underarm Turn
 21. Back Break To ...
 22. Crab Walks
 23. Twirl Vine & Reverse
 24. Chase Peek-a-boo

Andra termer som används

 1. Open Position
 2. Butterfly Position
 3. Facing Position
 4. Semi Closed Position
 5. Closed Position
 6. Left Open Position
 7. To ... Position
 8. Pickup Position (CP LOD)
 9. Maneauver Position
 10. Banjo Position
 11. Sidecar Position
 12. Wall
 13. Center Of Hall
 14. Line Of Dance
 15. Reverse Line Of Dance
 16. Apart Point
 17. Together Touch To ...
 18. Twice
 19. Lead Foot
 20. Lead Hand
 21. Trail Foot
 22. No Hands
 23. Open Facing
 24. Left Open Facing
 25. Kick
 26. Clap

Round Dance Teaching List - Level B

I ovanstående flikar följer en fortsatt förteckning på de grundläggande stegen i Round Dance:

Two-Step

 1. 2 Turning Two-Steps (Lady In Front)
 2. Progressive Scissors (To Sidecar & Banjo)
 3. Walk & Face (From Banjo & Pickup)
 4. Forward Hitch
 5. Backward Hitch
 6. (2) Back Two-Step(s)
 7. Rock (Forward, Back, Side, Thru) Recover
 8. Banjo Forward Hitch / Hitch & Scissors Thru
 9. Scissors (to Sidecar & Banjo)
 10. Walk & Pickup
 11. Forward Lock Forward (In Sidecar and Open)
 12. Struk
 13. Twirl Vine & Reverse
 14. 2 Side Touches
 15. Forward Lock Twice / 2 Forward Locks
 16. Pivot 2 (To Semi, Pickup)
 17. Broken Box
 18. Vine 3 & Touch - Wrap - Unwrap - Change Sides

Waltz

 1. Reverse Box
 2. Twinkle To Banjo & Sidecar
 3. Hover
 4. Twisty Vine
 5. Reverse Twirl Vine
 6. Cross Hover (To Banjo, Sidecar, Semi)
 7. Spin Turn
 8. Half Box Back
 9. Box Finish
 10. Change Sides

Cha Cha

 1. Alemana
 2. Basic Forward
 3. Basic Back
 4. Fan
 5. Hockey Stick
 6. Side Walks
 7. Chase Double Peek-a-boo
 8. Twirl Vine Cha & Reverse
 9. Sand Steps
 10. Tripple Chas Forward & Back
 11. Alemana From Fan
 12. ½ Basic
 13. Underarm Turn
 14. Lariat
 15. Open Break
 16. Whip
 17. Chase
 18. Travling Door
 19. Reverse Underarm Turn
 20. Crab Walks
 21. Back Break To ...
 22. Chase Peek-a-boo
 23. Twirl Vine & Reverse

Rumba

 1. Alemana
 2. Basic Forward
 3. Basic Back
 4. Fan
 5. Hockey Stick
 6. Side Walks
 7. Chase Double Peek-a-boo
 8. Thru To Serpiente
 9. Alemana From Fan

Jive

 1. Chasse Left & Right
 2. Rock Recover
 3. Fallaway Rock
 4. Right Turning Fallaway
 5. Jive Walks
 6. Rock The Boat
 7. Change Places Right To Left
 8. Change Places Left To Right
 9. Basic Rock
 10. Progressive Rock
 11. Right Turning Triples
 12. Double Rock
 13. Swivel (2, 4)
 14. Fallaway Throwaway
 15. Link Rock
 16. Kick Ball Change
 17. Throwaway
 18. Forward Triples
 19. Point Steps
 20. Change Hands Behind The Back
 21. Chase Peek-a-boo
 22. Twirl Vine & Reverse

Andra termer som används

 1. Diagonal Line Wall - DLW
 2. Diagonal Line Center - DLC
 3. Diagonal Reverse Wall - DRW
 4. Diagonal Reverse Center - DRC
 5. Touch
 6. Behind
 7. Cross
 8. Step (Forward, Back, Side)
 9. Drift Apart
 10. Twist (efter Dip Back)
 11. Solo

Allmänt om dansrytmer

Kort historik av dansrytmen Bosa Nova

Översätter man Bosa Nova så betyder det "den nya takten". Den liknar mycket en "Baion Samba". Det långsammare tempot liknar dock mer en "Bolero-Rumba". Men det finns en klar skillnad på rytmen som skiljer Bosa Novan från både Samba och Rumba. Det mest framträdande och karaktäristiska är den rika och melodiösa jazztonerna, och en allmän lätthet av enkelhet och utstrålning. Även om Bosa Novan har ett folkligt ursprung, har den en klar likhet med jazz vilket medför att musikanterna kan improvisera rätt så fritt.

Rytmen som hörs klarast i Bossa Novan är följande:

1 (2) & (3) 4

(1) & (2) (3) 4

1 (2) & (3) 4

(1) 2 (3) & 4

Bosa Novan fick väldigt stor publicitet genom skivbolag och disc jokeys.

Musiken har funnits i många år i Brasilien. Befolkningen där dansar inte till musiken, det är snarare en musik som man lyssnar till, ungefär som jazz.

Gitarristen Charley Byrd var en av de första som upptäckte musikstilen. När han reste runt i Sydamerika med sin trio, arbetande för utrikesdepartementet, hittade han Bossa Nova musiken och tog den med tillbaka till Village Gate i New York och gjorde den till en riktig hit. Det gjorde även Herbie Mann. När musiken kom till USA var jazzmusikanter snabba på att föra upp den på reportuaren. Snart var alla på väg att göra inspelningar av Bossa Nova musiken.

Fred Alvarez, från Brasilien, föreslog om det kunde skapas en ny dans till Bosa Nova takten, i stället för att dansa samba eller rumba till den, var möjligheten att musiken kom för att stanna och den kunde även få en internationell spridning.

Dansaren Jean Leon Destine var den förste som visade upp den nya dansen på Strollers Club i New York och den första dansläraren för dansen var John Lucchese. Detta skedde den 14 oktober 1962.

Vad är Round Dance?

Round Dance är i grunden koreograferad sällskapsdans där alla par dansar samma figur runt golvet.

Tusentals turer har koreograferat för att matcha specifik musik. Denna koreograferade typ av dans eliminerar "radiobil" känslan du ibland får när du dansar ”fri” sällskapsdans. Dansare kan i Round Dance koncentrera sig mer på hur de utför figuren än att hela tiden fundera över vad som ska göras härnäst.En annan utmärkande egenskap hos Round Dance är användningen av en "cuer". Eftersom det finns alldeles för många turer för att memorera, ropar en cuer ut namnet på varje figur precis innan den ska utföras. Om du inte kommer ihåg eller har inte lärt dig turen kan du ändå fortsätta genom att få en fingervisning om hur figuren görs genom att titta på paret framför, de dansar ju samma figur. Rounddansare lär sig från dag 1 att associera varje stegmönster med figurens namn. Detta gör det lättare att lära framtida rutiner eftersom dansaren har en repertoar av turer på sina fingertoppar.Med detta menar vi inte att Round Dans är bättre än konventionella sällskapsdans. Snarare kompletterar de två varandra. Genom Round Dance hjälper det dig att stärka din grundläggande repertoar av dansfigurer/turer och tillåter dig att göra några turer som du inte skulle våga prova på en vanlig danskväll. Vi finner att varje typ av dans förstärker den andra, och leder till större glädje av dans i allmänhet.


Det finns 6 nivåer av Round Dance som kallas faser. Fas 1 & 2 är "lätt nivå" och inkluderar two-step och vals (nog för att dansa på din dotters bröllop och överallt annars).

Fas 3 och 4 är mellanliggande nivåer och inkludera ytterligare vals figurer samt introducerar till andra såsom: foxtrot, quickstep, tango, cha, rumba, bolero, mambo, jive, swing, West Coast Swing, samba, paso doble, slow step med flera.

Fas 5 & 6 tar dansarna till de övre nivåerna av dans, inklusive turer som du ser på danstävlingar. På de övre nivåerna är många Round Dance instruktörer utbildade av några av de bästa internationella och amerikanska danslärarna i världen.

Flera teknikböcker och videoband har skapats av Round Dance organisationer runt om i världen (URDC & ROUNDALAB).Round Dance är bra motion och ger en relativt billig kvällsunderhållning. Dessutom bör den sociala kamratskapet inte förbises. Rounddansare tenderar att vara oerhört vänlig, sällskaplig och mycket hjälpsamma människor.