SQUARE DANCE - aktuellt hos CF

Här hittar du aktuellt avseende Square Dance hos Crazy Flutters!

I Square Dance menyn hittar du ytterligare information om dansformen.

Square Dance kursverksamhet

Här hittar du all information om kurserna i SQUARE DANCE men också i LINE- och ROUND DANCE hos Crazy Flutters. Kurslokalerna finns på Forum, Stockholmsvägen 25 i Märsta.

SQUARE DANCE EVENT

Image

Välkommen till Squredansen dag på Skansen den 31 augusti

Välkommen att dansa Square Dance på Skansen den 31 augusti mellan kl. 12:00-18:00. Vi dansar på Galejan och i Bragehallen. Program är: B P B A2.

En dag fylld av dans och glädje för såväl aktiva squardansare som nyfiken pubk´lik där vi skapar en efterlängtad tradition och tillväxt i våra klubbar.

I samarbete med Ericsson Square Dancers, Huddinge Square Swingers, Näsbyparks Squaredans klubb, Seniorerna, Sollentuna Squaredancers.

Europaconvention 2024 i Ikast, Danmark

Image

Den 26-28 juli är det dags för nästa Europaconvention (Square och Round Dance). Denna gång i Ikast, Danmark. Den danska convention hålls samtidigt.

Önskar du danglers till Convention-badge för 2020?

Image

Crazy Flutters erbjuder dig som vill komplettera din svenska Convention badge och din europeiska dito, med danglers för Convention 2020 i Sigtuna som tyvärr blev inställt. Danglern har en liten påklistrad etikett med ett "X" på som visar att det var inställt. Dessa danglers har Crazy Flutters bekostat utanför SAASDCs conventionredovisning. 

Vill du ha ett ex är kostnaden 20 kr och du erhåller bägge danglarna. I möjligaste mån försöker vi dela ut dessa på lämpliga öppna danser, men du kan även få de skickade till dig. I detta fall tillkommer porto på 12 kr. Gå gärna ihop och beställ flera tillsammans till en adress - det uppskattar vi. 

Betalning av danglers helst genom Swish: Crazy Flutters 123 03 994 85. Betalning sker innan danglers skickas.,

Virtual Square Dance Sweden

Image

Låt inte dina Square Dance kunskaper stanna av. Gör ett försök att dansa hemma! Virtual Square Dance Sweden har många tiullfällen under veckan där du kan dansa. Du har också möjlighet att se inspelningar från danserna i efterskott! Välkommen att vara med som squaredansare här i Sverige som är medlemmar i föreningar som är anslutna till SAASDC,

Kursmaterial och allmänt om Square Dance

Här hittar du information om kursmaterial och annat material som är värdefull för dig som squaredansare.

Under ovanstående flikar kommer du att hitta användbar kursdokumentation av olika slag. Ta dig tid att gå igenom och förkovra dig.

Detta är en direkt översättning av CALLERLAB:s New Dancers Bill of Rights, d v s vilka rättigheter en ny dansare kan kräva att få ut av en squaredanskurs.

 • En kursupplevelse som är trevlig, både utbildningsmässigt och socialt.
 • Tålmodigt och värdigt bemötande av sin kursledare.
 • Att få erfarenhet att dansa till andra callers och om möjligt med andra dansare från andra kurser före graduering.
 • Att få råd och hjälp när det gäller att skaffa lämpliga kläder för squaredans.
 • Att få instruktioner och få öva enligt fastställda definitioner, timing och styling för varje listat call.
 • Att få information om historia och ursprung till vår nuvarande squaredans.

Här nedan följer några tips hur du kan bli en bättre dansare. Läs dessa och begrunda. Har du funderingar så fråga våra instruktörer.

Tips 1 - Ta tag i händerna med de som du står bredvid

Det här ska ske omedelbart när du är klar med en figur (call), för att du snabbt ska kunna uppfatta i vilken formation du står (line, wave, diamonds etc) när du ska fortsätta med nästkommande.

Händerna ska hållas inom en halv sekund när figuren är avklarad! Om du inte håller händer efter ett call resulterar detta oftast i slarviga lines eller waves, som kan orsaka att squaren bryter ihop före eller under utförandet av det kommande callet.

Armbågar måste vara böjda när vi håller händer! Om armarna är sträckta när vi håller varandras händer kommer squaren att bli alldeles för stor för att den ska kunna fungera smidigt och utan jäkt.

Tips 2 - Använd alltid rätt axel när du passerar någon

Närhelst du passerar någon (pass thru), passerar alltid med höger axel, aldrig med vänster axel (om inte det ingår i callet förstås). Ex: när du gör circulate och måste passera någon, använd alltid höger axel mot höger axel.

Tips 3 - När du inte vet vad du ska göra

Om du vid något tillfälle känner dig alldeles borta, vänd dig inte om! Det skulle göra det svårare för någon bakom dig att hjälpa dig tillrätta.

Om du är "borta" vänd endast ditt huvud i olika riktningar för att se vart du skall gå och om någon säger "vänd dig om" eller du ser att det är rätt att vända sig om, gör det. Om inte, stå kvar i din riktning och låt någon guida dig rätt.

En annan sak när du känner dig helt "borta", börja inte springa runt. Stå stilla tills dess någon guidar dig rätt eller visar dig till rätt position. Bli inte överreaskad av denna hjälp, vänta dig den i stället och var redo och alert när den kommer.

Om du vill hjälpa någon som är "borta", försök undvika att tala och använd i stället handsignaler, peka på positionen där personen borde befinna sig. Om man talar, kan du och andra i squaren missa nästa call.

Tips 4 - Okänt call

Om callet är ett call du aldrig hört, ge inte upp och sluta. Vid de flesta tillfällen talar callern om vad du ska göra efter det att han sagt callets namn, speciellt om det är ett call utanför den ordinarie listan. Även om du aldrig hört ett call och det inte är för komplicerat kan callern instruera dig genom callet så att det går att utföra.

Aktiva dansare

Aktiva dansare är de dansare som kan utföra och utför ett call. Exempel på detta är t ex Heads square thru, där det endast är heads som är aktiva, sides står och väntar.

After Party När squaredansare träffas efter en dans. Det kan vara enkelt som t ex att gå ut på en restaurang, eller att träffas i en stuga, hotellrum om man är ute och reser. Det kan också vara ett större arrangemang, som t ex under Convention, där underhållning och mat erbjuds. 
APD  All Position Dancing. Detta innebär att du som dansare ska klara av att dansa på alla positioner i squaren, oavsett av kön eller höger-, vänsterdansare. Exkluderat är naturligtvis könsbundna call som t ex Star thru, California Twirl och Allemande left. APD används som standard i nivåer från A1 och uppåt.
Banner En slags "flagga" där klubbens namn och symbol finns. Denna flagga förses med märken från festivaler där klubbens medlemmar varit med och dansat.
Caller  Den person som leder dansarna genom ett tip, som kan vara ett patter  eller ett singing call.
CALLERLAB Den internationella organisationen med säte i USA som ansvarar för definitionen på alla call samt upprättar de utlärningslistor som finns.
Cuer Person som har samma uppgift som en caller men som leder Round Dance.
Dangle  En liten palst- eller metallbricka som du kan hänga på din badge. Den kan symbolisera många olika saker, t ex vilken nivå du dansar på, vilka större danser och festivaler du varit på eller en calllers fan-badge.
Dansprogram
De nivåer som dansas kallas program och definieras av Callerlab i USA. Det finns 7 program som är officiella: Basic, Mainstream, Plus, Advanced 1, Advanced 2, Challenge 1 och Challenge 2. Utöver dessa finns ytterligare 2 program som inte definieras av Callerlab och dessa är: Challenge 3 och Challenge 4.
DBD Dancing BDefinition (dansa enligt definition). Detta innebär att kunna dansa enligt callens definition. Du ska kunna bryta ner callen i delar och göra (där det är möjligt) halva, en tredjedel osv av callet. Du ska också kunna utföra callet från alla positioner som är tillåtna oavsett om du är kille eller tjej, vänster- eller högerdansare.
Golvets nivå Dansnivå där de flesta kan vara med och dansa. Golvets nivå innebär oftast att callern tar reda på hur långt kurserna har kommit och använder endast utlärda call.
Heads De dansare som står med ryggen samt de som tittar på callern kallas för Head couples (huvudpar). De andra kallas för sides.
Pilot square Den eller de square som en caller tittar på när han callar. Genom att titta på dessa squarer kan callern ange rätt call för att få hem dansarna till sin hemposition.
SACT Swedish Association of Callers and Teachers. Den svenska caller-organisationen.
Sight calling Att kombinera call för dansare allt eftersom dansen fortskrider och sedan få hem dansarna till sin hemposition. Detta är den främst använda metoden vid s k patter call.
Änglar Dansare som hjälper och stöttar dansare under kurser på lägre nivåer än de själva dansar.

En squaredans ängel är en dansare som gått igenom och dansar lägst på det program som kursen omfattar. En ängel bör också stå till kursledarens förfogande under kurskvällen.

Uppgifter och ansvar 

Att anmäla sig till en squaredanskurs innebär en stor utmaning för var och en. Lockad av utsikten att få dansa, röra sig till musik, har man förväntningar och också en del funderingar som gör att de berömda fjärilarna i magen gör sig påminda. Frågor som: Känner jag någon? Klarar jag av detta? gör ofta att deltagaren är spänd och avvaktande de första gångerna. Första kontakten mellan kursdeltagare, kursledare och klubbmedlemmar är därför mycket viktig. De ska hjälpa de nya tillrätta så att de känner sig välkomna till kursen och den gemenskap som finns i klubben. Med fin kontakt från början läggs en god grund för de nya att genomföra kursen och i slutändan bli aktiva klubbmedlemmar.

Uppträdande

Alla änglar bör alltid uppträda lugnt och vara ett stöd för de nya dansarna. En ängel bör aldrig, inför övriga kursdeltagare, ifrågasätta kursledarens sätt att undervisa. Efter tippet kan det däremot vara till stor hjälp för kursledaren att få feedback från änglarna, både vad gäller kursledarens sätt att undervisa och hur stämningen är bland de övriga deltagarna.

Klädsel

Alla änglar bör bära badge. Ibland under enstaka tillfällen bör en ängel komma i traditionell squaredans klädsel så att nybörjarna kan bilda sig en uppfattning om hur dessa kläder ser ut.

Dans

Avvakta så att kursdeltagarna får ta initiativet till "Square Up" men var uppmärksam så att någon inte sitter mot sin vilja. Väl på dansgolvet ska ängeln utföra callen korrekt enligt definition och styling. En ängel ska aldrig slita och dra i en annan dansare, ofta räcker det med ett ögonkast, en diskret pekning eller en varsam puff för att få någon på rätt spår.

 När och hur änglar kan användas som "hjälpmedel"

 • Demonstrera hur ett call skall utföras i ett väl markerat rörelsemönster i enlighet med kursledarens anvisningar.
 • Medverka som stöd för svaga dansare.
 • Fylla ut ej fulltaliga squarer.
 • Tillsammans med instruktören utföra individuell träning vid sidan om squaren.
 • Medverka till att nya deltagare känner sig välkomna i klubbens gemenskap.

 Regler för änglar

 • En ängel kommer alltid i tid till kursen, att komma sent kan medföra att en square ej blir fullständig.
 • En ängel är entusiastisk och glad inför sin uppgift, ej uttråkad, sur och tvär.
 • En ängel ska uppträda lugnt och med sin närvaro vara ett stöd för deltagarna, ej stressa eller på annat sätt förvirra de som håller på att lära.
 • En ängel föregår med gott exempel och lyssnar alltid på instruktören, tänker ej på annat eller talar själv medan kursledaren undervisar.
 • En ängel låter instruktören sköta utlärningen, ifrågasätter eller kommenterar ej kursledarens sätt att undervisa. Detta kan ske efter tippet eller när kurskvällen är slut.
 • En ängel dansar alla figurer såsom de lärs ut, håller sig til korrekt definition och styling.
 • En ängel låter den nya dansaren lära sig själv och drar ej runt dansaren så att denne blir beroende av någon som styr.
 • En ängel bör ej uppta plats i en square som gör att kursdeltagaren får sitta.
 • En ängel som dansar motsatt kön bör tydligt visa detta med ett band eller dylikt.

Änglaregler
hämtade från EAASDC Bulletin 1987,
skrivet av Al Stevens och Rudi Pohl.

En ängel har en grundlig kunskap om Basic-figurerna och är alltid placerad på rätt ställe i squaren.
En liten djävul är så osäker på Basic att han ökar förvirringen hos de, som håller på att lära sig.

En ängel vill hjälpa nya dansare.
En liten djävul vill hjälpa sig själv

En ängel är entusiastisk inför sin uppgift.
En liten djävul är uttråkad och visar det.

En ängel föregår med gott exempel och lyssnar alltid på callern
En liten djävul dagdrömmer eller talar själv medan callern talar.

En ängel låter callern sköta utlärningen.
En liten djävul försöker förbättra callerns sätt att lära ut.

En ängel dansar alla figurerna så som de lärs ut
En liten djävul dansar allt som han lärt av andra dansare.

En ängel låter den nya dansaren lära sig själv.
En liten djävul föser med milt våld runt den nya dansaren, så att han inte behöver tänka själv, utan blir beroende av att någon styr.

En ängel kommer i tid, är korrekt klädd och bär alltid badge.
En liten djävul kommer för sent och bryr sig inte om badgen eftersom alla vet vem han är.

En ängel står inte vid sidan av en square under dansens gång.
En liten djävul lutar sig in över squaren och pratar och puttar dansarna till deras platser medan callern håller på att lära ut.

En ängel ler och tänker på att detta är roligt och avkoppling.

Summa summarum:

 • Right time
 • Right place
 • Mouth shut – smiling!
Image

SAASDC - Swedish Association of American Square Dance Club är den svenska Square Dance föreningen. Här hittar du allmän information om Square Dance samt också danslista på öppna danser runt om i Sverige.

Till SAASDC

SACT - Swedish Association of Caller and Teachers är den svenska föreningen för instruktörer och caller i Sverige. Alla som har ett intresse i detta kan vara medlem i denna förening.

Till SACT

Mer information om Square Dance

Här hittar du mer intressant information om Square Dance

Under ovanstående flikar kommer du att hitta mer intressant informaton av olika slag. Ta dig tid att gå igenom och förkovra dig.

För att följa utvecklingen av det internationella förbundet för squaredans callers och får att få reda på ”varför” och ”hur” det bildades måste vi leta oss tillbaka till början av det som kallas modern squaredans.

Den moderna squaredanshistorien inkluderar namn på personer före första världskriget. Alla var verksamma callers, men det var endast några, om någon alls, som kunde kallas sig för ledare för squaredansen. Det finns bara en man som är framträdande och han var en le­dare. Hans namn var Dr. Lloyd Shaw. Han forskade kring western squaredans och introducerade denna dansform för gymnasiestudenter och andra som bodde i hans område under 30-talet. Hans första mera spridda erkännande kom i mitten av 30-talet när han publicerade sin bok ”Cowboy Dances” och med en turné genom hela landet med sin dansgrupp Cheyenne Mountain Dancers. Allt detta, bara några år innan andra världskriget, tände gnistan som skulle få square­dansen att sprida sig över hela landet. Shaws metoder och filosofi skulle göra squaredansen tillgänglig för alla.

shaw l2 small  callerlab 02

Före detta, i det mera lantliga Amerika, var denna dansformen en aktivitet som utför­des mera sällan, framför allt på fester. Emedan det var endast ett fåtal caller som kunder hålla i en hel danskväll, var callningen oftast utförd av en person som kanske inte kunde mer än två, tre call. Det fanns ett begränsat antal böcker som berättade om vilka call som kunde användas, men det var mindre än fem som beskrev hur de skulle utföras. Danserna blev således enkla i förhållande till dagens squaredans och när det inte fanns ljudanläggningar blev naturligtvis även callningen enkel. Under kriget när service- och försvarspersonal flyttade runt från ett område till ett an­nat, och om squaredans kunde genomföras, så kunde vem som helst som visste hur man callade kunna ställa sig upp och genomföra en kurs.
 
Det var under denna tid som många fick sin första smak för squaredans, både dansare och callers, men rol­len som ledare för rörelsen fick axlas av Lloyd Shaw. Shaw’s tidiga turné med dansgruppen och hans bok väckte stort intresse hos lärare och andra. Det dröjde inte länge innan han blev tillfrågad att anordna en kurs för att lära upp nya callers. Sommarkurser startade i Colorado Springs ett eller två år före andra världskriget, men blev tvunget att ställas in när kriget började. 1946 påbörjades dessa på nytt och året därefter åkte Shaw ut på en ny turné.
 
Med detta var square­dansens blomstring ett faktum. Förfrågan om att få vara med om kurserna som varade ett förlängt veckoslut var enormt. Det utrymmet som fanns i cafeterian i Cheyenne Mountain School tillät en­dast att 96 deltagare kunde närvara samtidigt. Och med hänseende att få geografisk spridning på deltagarna, så blev varje kurs snabbt full.
 
Nyfikenhet samt att få erhålla skriftlig do­kumentation och dansmaterial kan ha va­rit den främsta orsaken till att så många anmälde sig, men det som Shaw lärde ut var inte endast att calla. Bland annat så lärde han hur callers skulle samarbeta med olika männsikor, hur de skulle kunna bli ledare, och hur de skulle bibehålla kvaliteten på squaredansen för att bevara och skydda den för framtiden. Att få till­fälle att calla och få en utvärdering samt chansen till att lära sig flera danser var bara en del av gradueringen. Callerna tre grundpelare; klarhet, rytm och ordergiv­ning, var grundstenen att börja på. Det betydelsefulla att få dansa till en individ med känsla för rörelse till musik samt komfortabel dansstil, visade eleverna att Lloyd Shaw ämnade att utbilda ledare som skulle föra facklan vidare in under den andra halvan av 1900-talet.
 
När respektive kurs var slut återvände deltagarna till sina hemstäder och bör­jade anordna squaredanskurser. De blev själva ledare som i sin tur utbildade nya personer att calla. Efter bästa förmåga förmedlade de vad de själva hade lärt sig. Shaw fortsatte att hålla två sommarkurser per år tills mitten av 50-talet, och från varje kurs kom nya ledare som i sin tur åkte iväg och anordnade danskurser, bil­dade skolor för callers och hjälpte till att bilda callerföreningar för att försäkra sig om att utbildningen av ledare skulle fort­sätta. I början var det de som hade lärt sig av Shaw som utbildade andra. Med tiden förflyttades dock utbildandet till flera generationer från Shaw. Målet att skapa ledare för squaredansen hade gått från en individualist till många andra. När squaredansen växte så skapades det lokala regelverk och etikett. Under en tid var det inte mycket samordning, det var endast i tidningen Set in Order som samlade in och publicerade vissa riktlin­jer.
 
Tidningen, som hade inspirerats av Shaw, spred mycket av Shaws budskap, förmedlade artiklar från dagens ledare, tog fram grunder för squaredans från olika delar i landet, kombinerade dem, förklarade och framlade en gemensam lista med dessa. Tidningen blev ”ledarnas och callernas röst”. Olika callers och olika områden gick sina egna vägar, men behovet av samordning och samarbete blev allt större när verk­samheten växte. Behovet av en mera samordnat ledarskap blev mer och mer nödvändigt under 50-talet och i augusti 1960 träffades en grupp av ledare/callers från olika delar av landet i Glenwood Springs, Colorado. De skulle se om det gick att få fram lösningar för en enhetlig termologi och dansstil, för att kunna skapa en gemensam etik för callers och för att kunna erbjuda ett nödvändigt le­darskap för rörelsen.
 
Ed Gilmore, Bruce Johnson, Jim Brooks, Don Armstrong, Frank Lane, Bob Osgood och deras fruar var närvarande på detta möte som va­rade flera dagar. I juli 1964arbetade Square Dancing Ma­gazine (tidigare Sets in Order) tillsam­mans med callers från södra Kalifornien, Ed Gilmore, Lee Helsel, Bruce Johnson, Arnie Kronenberger, Bob Osgood, Bob Page, Bob Ruff och Bob VanAntwerp, samt med en koppling till UCLA, under en två-dagars konferens angående ledar­skap och callning. Besökare kom från hela landet och succén med denna kon­ferens resulterade i en uppföljare året därpå. Med bakgrund på ovanstående händelser och på det växande intresset av square­dans och callning, blev behovet att få till en förening som kunde leda ledarna väl­digt klart. Bland de nu mångtaliga ledarna i landet fanns det individer som hade er­farenhet och hade förmågan att genom­föra bildandet av en sådan organisation.
 
Under tiden spreds tidningen Square Dancing Magazine till allt fler callers. Ar­tiklar från de erfarna ledarna skrevs an­gående information om squaredans och dess ledarskap. Artiklar om hur saker kunde genomföras skrevs och delades med till callers över hela världen och dessa påverkades av varandra. Etikett och dansstilsfrågor publicerades och togs upp av olika organisationer. Där sam­manställdes också de grundläggande callen med noter om utföranderegler. Även om allt detta tycktes vara samman­ställda regler, var det oberoende källor som skrev. Fortfarande fanns behovet om att gemensamt få callers att samarbeta närmare varandra.
 
Under 1961 instiftades Square Dance Hall of Fame av Sets in Order för att hedra de ledare som hade efterlämnat spår i squaredansvärlden. Under det kommande årtiondet adderades ett antal mycket framstående callers till listan. Alla som läste listan kände igen dem som de främsta representanter för ledare inom squaredansen under denna epok. Ingen av dem kunde ensam få all respekt från samtliga callers, men tillsammans kunde alla inom Hall of Fame ge tyngd åt de etik och grunläggande regler som lades fram. Deras kunskap och det de uträttade gav en imponerade ryggrad för ledare inom squaredansen. Planer för ett möte med medlemmarna i Hall of Fame påbörjades 1970, av en kommitté bestående av Lee Helsel, Arnie Kronenberger, Bob Osgood och Bob VanAntwerp.
 
Erfarenheter från tidigare möten studerades och efterföljdes av en noggrann planering där åtta ämnen an­gående behovet och innehållet för en gemensam ledarorganisation framlades. Dessa ämnen var: (1) Se till att dansen är och förblir squaredans; (2) Ett godkän­nande av en standard är nödvändigt för den fortsatta tillväxten; (3) Ansvaret för träning av caller och ledare är callernas och instruktörernas; (4) Professionella regler för callers och instruktörer måste skapas och hållas; (5) Dagens square­dans måste omvärderas; (6) Kombinatio­nen av de olika formerna inom square­dans (squares, rounds, circle mixers, quadrilles, contras och liknande) ska uppmuntras; (7) den ”fiskliknade” utveck­lingen av squaredans ska förhindras och (8) organisationer av dansledare som sätter sig över den egna organisationen kan bli ett framtida problem.
 
Inbjudan skickades till 15 medlemmar av Hall of Fame för att närvara ett möte i februari, 1971, som gäster till The Sets in Order American Square Dance Society, och deltaga i en ”Honors Banquet” och för att diskutera squaredansnationens framtid. 11 av de inbjudna kunde närvara: Mars­hall Flippo, Ed Gilmore, Lee Helsel, Bruce Johnson, Arnie Kronenberger, Frank Lane, Joe Lewis, Bob Osgood, Bob Page, Dave Taylor och Bob VanAntwerp. När mötet, som hölls i Asilomar Confe­rence Grounds i Kalifornien, slutade, skrev alla under de åtta punkterna och började att planera för framtiden. Det beslöts att organisationen skulle växa fram gradvis och att varje person som blev vald som medlem skulle personligen få en inbjudan till ett möte, och bli ac­cepterad som medlem efter att ha närva­rit på detta. Detta blev starten av Callerlab.
 
Ett andra möte hölls i juli samma år. Don Armstrong och Earl Johnston blev invalda som medlemmar vid detta tillfälle. Antalet medlemmar var nu uppe i 13. Möte nummer tre hölls i februari 1972, där Jerry Haag, Jerry Helt och Jim Mayo blev nya medlemmar. Det fjärde mötet i Asilomar hölls i juli 1972 och Al Brundage och Manning Smith blev invalda. Nu hade medlemsantalet vuxit till arton. På detta möte beslöt man att fortsätta öka med­lemsantalet och även behålla den per­sonliga inbjudan som värvningsmetod. På nästa möte i februari 1973 tillkom sju medlemmar; Stan Burdick, Cal Golden, C O Guest, Jack Lasry, Johnny LeClair, Melton Luttrell och Bill Peters. Under denna träff gjorde man upp planer för Callerlab Convention 1974. Nu var medlemsantalet uppe i 25 och nu beslöts det att organisationens styrelse (Callerlab Board of Governors) skulle bestå av detta antal.
 
Som förste ordförande valdes Jim Mayo. Under dessa år av uppbyggnad tog sig denna grupp självvalt namnet CALLER­LAB – the International Association of Square Dance Callers, och startade tid­skriften DIRECTION. Arnie Kronenberger var under början vice ordförande och Bob Osgood tjänstgjorde som sekreterare. Det beslöts att under dessa år skulle CALLERLAB arbeta under The Sets in Order American Square Dance Society, och att CALLERLAB’s kontor och perso­nal skulle skötas av SIOASDS, utan kostnad för CALLLERLAB. Berättelsen om bildandet av CALLER­LAB skulle vara ofullständig om den inte beskrev Bob Osgoods bidrag. Hans unika position som redaktör för Sets in Order Magazine och hans breda kontaktyta med callers, instruktörer och ledare inom squaredansen, tillsammans med hans starka och entusiastiska ledarskap, gjorde att han blev den kraft som drev fram skapandet av CALLERLAB. Bob var en uppfinnare och en ledarfigur, och utan hans outtröttliga engagemang och orga­nisationsförmåga skulle det inte finnas något CALLERLAB idag.
 
Under perioden 1971-1973 skapades strukturen för CALLERLAB av medlem­marna:
 • Hur styrelsen skulle sammanställas och arbeta
 • Behovet att som medlem närvara re­gelbundet vid årsmöten
 • Behovet av kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna
 • Arbetsuppgifter för sekreteraren
 • Konceptet för professionell standard med vidhängande teori
 • Frågor kring ansvar, försäkringar och skatter
 • Frågor rörande skolning av medlem­mar'
Regler för organisationen baserade på American Medical Association Kommittéer startades redan vid första mötet och inom ett år hade ”Etikettsgruppen” bildats. Basiclistan och dess utökning från Set in Order valdes av CALLERLAB till den officiella dans-listan och utgjorde grunden för square-dansen. Med hjälp av en professionell designer skapades loggan, tidskriftens DIREC­TION’s logga, samt andra symboler som godkändes av medlemmarna. Advokat­firman Paul, Hastings, Janofsky och Walker ordnade med de juridiska papp­ren för skapandet av organisationen. Tillväxten, den grundläggande plane­ringen av målsättning och styrkan av le­darskap ledde CALLERLAB vidare till nästa stora steg, dess convention 1974. Det grundläggande arbetet skulle bli testat, medlemsantalet skulle fyrdubdlas och ”babyn” skulle vara redo att ta sats inför framtidens ledarskap.

Image

Vad är Square Dance?11880670 10206268849473135 2004472141331513020 n

av Jon Hansell Nilsson kl. den 15 november 2012

Vad är Square Dance?

Square Dance är en unik dans då man dansar i en fyrkantig formation, en Square, bestående av 8 personer (4 män, 4 kvinnor). Paren numreras från 1 till 4 i riktning mot solen (det är även åt samma håll som man promenerar, för att den vackra damen ska synas bäst sett utifrån, jämför även detta med åt vilket man dansar inom andra folkdanser). I bilden nedan symboliseras de 4 männen av fyrkanter, medan damerna symboliseras av cirklar. Här står alla paren i deras startposition, Home, som man ställer sig upp sig innan dansen börjar.

Vidare så lär man sig inte dansen helt utantill, utan man får lära sig ett antal olika turer, så kallade Calls, kombinerade danssteg och armrörelser. Ett call är alltså ett namn på en kort eller en längre tur som består av ett visst bestämt rörelsemönster. Varje call har en klar och tydlig definition som talar om precis hur callet ska utföras, detta för att alla dansare ska lära sig att göra allting likadant. Alla calls delas in i olika nivåer: Basic (B), Mainstream (M), Plus (P), Advanced 1 (A1), Advanced 2 (A2), Challenge 1 (C1), Challenge 2 (C2), Challenge 3a (C3a), Challenge 3b (C3b), Challenge 4 (C4).

För att alla i squaren ska kunna utföra dessa calls samtidigt, finns det en utomstående, en slags dansledare, en så kallad Caller, som ropar ut callen och kombinerar dessa så att dansarna flyttas runt på dansgolvet i takt till musiken, för att slutligen kom tillbaka till startpositionen. Det är alltså callern som lägger upp dansen och själv bestämmer vad som kommer att hända härnäst. Sammanfattningsvis så callar callern ett call, namnet på en viss tur, en slags order till dansarna. När de hör callet gäller det att komma ihåg hur just det callet går till så att de kan utföra det.

square diagram

Ett sätt att smidigt dela in en square i två delar bestående av två par vardera som tittar på varandra. Som synes ovan är par nummer 1 och 3 "heads" medan par nummer 2 och 4 är "sides". Det par som står alldeles framför callern med ryggen vänd mot densamme, är alltid par nummer 1.

Det finns två sätt att dansa Square Dance, antingen i en så kallad Hash Call där dansarna dansar med samma partner hela tiden och callern bara säger varje call för sig, ett efter ett, precis som denne själv tycker. Musiken som används är en så kallad Hoedown, ett (helst) instrumentalt musikstycke som kan variera från gammal klassisk bandorkester till modern technopop. Bara så länge det finns en fast och stadig takt att dansa till och ett angenämt harmoniskt ljud så går det mest bra. Sedan finns det även en så kallad Singing Call där damerna flyttas runt steg för steg under dansen och får dansa med varje karl i tur och ordning. Själva namnet kommer ifrån att callern här har möjligheten i sjunga med i en del fraser och musiken är oftast "riktiga" låtar som folk kan känna igen. En singing call utformas av ett antal normer och det finns ofta en standardmodell som man kan använda. Trots dessa regler kan man som caller välja olika alternativ och variera dansen en aningen som man själv vill.

En hash call tillsammans med en singing call kallas för en Tip. När man bjuder upp någon till en dans så är det en tip som man dansar. Efter tippet så tackar man de man har dansat med, "bryter" squaren och går och bjuder upp någon annan att dansa med. Jämför med till exempel bugg och foxtrot där man oftast dansar två danser innan man tackar för sig och bjuder upp någon annan.

Square Dance kan få 8 för varandra helt främmande människor att ta varandra i händerna, röra sig i takt till musik, skratta och ha trevligt och roligt tillsammans. Vad annat kan göra samma sak?

 

Historien om Square Dance Caller - del 1

Den som inte callar inom squaredansen kan ibland ha en liten blandad bild om hur det är att vara en caller. Vi ska försöka ge er några tankar avseende vad Du bör tänka på innan Du tar ett steg åt detta hållet.

Medan mycket har skrivits avseende utvecklingen av squaredansen är det inte mycket man kan finna som behandlar ämnet square dance callers. Det är dock möjligt genom att läsa gamla danskollektioner och studera arbetet av danshistoriker att pussla ihop en ganska rimlig och trovärdig bild varifrån square dance callers kommer ifrån och också se hur deras roll har växt, förändrats och utvecklats genom tiderna.

När man läser som exempel om de sägenomspunna Morris-dansarna från 1400-talets England, så kan man direkt se att det finns länkar mellan dagens caller och dåtidens ledare för Morris-danserna. De fann det ibland hjälpande att ropa ut turerna för sitt 6-manna team när de genomförde sin cermoniella dans. Det krävs inte heller någon större fantasi för att fastställa att några av rötterna för en caller finns att hämta i den 1700-tals baserade franska "Souffleur". De som i sin eleganta kostym och peruk ropade ut turerna för den ståtliga quadrillen och contradanserna i det franska hovet. Förutom att spåra traditionerna från Europa, så influerades också rollen som caller av de tidiga amerikanska nybyggarna. De traditionella fiolspelarna som ropade ut turer, de tidigare professionella dansarna som reste kors och tvärs över Amerika på tidigt 1800-tal och naturligtivs alla lärare och borgmästare som försökte dryga ut sin lön genom att leda squaredans på sociala kyrkliga evenemang, stadsmöten och andra gemensamma tillställningar.

På den gamla goda tiden var den främsta rollen för en caller (fiol-utropande-dansande-ledare) att förse publiken med musik och att vara en ledare för dansen. Viktigt att förstå, att under dessa tidiga dagar, behövde inte en caller regelbundet förse sina dansare med turer eller att konstant hjälpa dem genom dansen genom att tala om steg eller när turer ändrades. I dessa dagar skulle dansarna själva komma ihåg varje dans och, i synnerhet i de större städerna, var det ett brott mot etiketten om du gick ut på dansgolvet och inte kunde koreografin för den speciella dans som utfördes just då. Nästan alla av de tidiga danskollektionerna innehöll någon typ av varning såsom följande:

"Om du är försiktig ska du inte dansa quadrill om du inte vet figurerna, eller åtminstone känner till en del steg," (The Ballroom Instructor - 1841)

"De som inte riktigt förstår hur dansturerna förändras, ska ta en plats i dansen där de kan se det dansas igenom innan de provar det själva." (The Unique Dancing Call Book - 1893)

Där här innebar att den gamla tidens dansare visste generellt hur rörelserna och sektionerna i en dans förhöll sig genom minnet, och en caller/utropare hade i verkligheten inte så mycket att göra. Det finns många redogörelser i den tidiga litteraturen som beskriver att en caller skriker ut emellanåt någon tur medan han själv dansar i en square. Så uppenbart var det lättare att calla på den tiden - men det varade inte så länge. Två mycket viktiga förändringar inträffade under åren som följde och som fick en varaktig effekt på både dansen som sådan och på callerns arbete. En förändring modifierade det traditionella sättet som en caller uppträdde på, medan den andra drastiskt ändrade på hans huvudsakliga funktion.

Den första förändringen var introduktionen och profileringen av vad vi idag kallar för "ej förbestämda mönster" -de färgstarka orden, de lama verserna och de något korniga rythmerna som idag har blivit en sådan viktig och integrerad del för varje callers scenframträdande. Dr. Lloyd Shaw har i sin välkända bok "Cowboy Dances" (1939) noterat:

"Utroparna från de tidiga åren med en kort, direkt angivelse, har blivit ersatt med en caller som hela tiden fyller på med ett konstant mönster som aldrig sinar och som har en speciell Western klang."

I en artikel med namn: "En gammaldags Country Dance" (Outing Magazine 1905) beskriver Ralph Paine en sådan gammaldags utropare som kliver upp på en kökstol för att calla:

"All hands around and don’t let me ketch you loafin’

Balance corners and stop yer foolin’

Ladies in the center and you there, Ed Timms, shake a leg!

Plow the furrow good and deep, God help the man I find asleep!"

Det här var troligen ganska vanligt. Många av de gamla mönstren för calling hade sina rötter i det vardagliga livet för människorna och oftast beskrev det någon från arbetet och det som hände i deras dagliga aktiviteter. En liknande historia, runt 1870, beskrevs i Richard Nevell’s bok "A Time To Dance" (1977):

"Vid detta danstillfälle hörde jag för första gången, den lokala professionella fiolspelaren, gamle Daddy Fairbanks ... hans konstiga utrop och hans York State accent fyllde oss med vällust. ‘Ally man left’, ‘Chassay by your pardners’, ‘Dozy Do’ var några av de fraser han använde sig av när han spelade ‘Honest John’ och ‘Haste to the Wedding’. Ibland sjöng han sin call med en hög nasal klnag, ‘First lady lead to the right, deedle-deedle-dum-dum; gent folly after, dally-deedle-do-do, three hands around’, och alla skrattade hjärligt åt hans ord och uppträdande."

Dansmönster från igår har blivit en äkta del av amerikansk folkhistoria, och fastän vi får allt mer sällan höra det, så finns många spår av de gammaldags mönsterna kvar hos dagens moderna squaredans callers.

Mer arbete för callern

Historiskt innebar införandet av den nya sortens mönster att callerns uppgifter och ansvar utökades. Nu tjänstgjorde han inte enbart som en utropare, utan var en blandning av dansledare, arbetsfördelare och underhållare. Han fick under åren utveckla en egen speciell och färgstark stil och sätta sin egen prägel på de danser han callade. Det hade blivit hans ansvar att välja danserna, och att regelbundet utropa turerna och förändringarna inom dansen, så att alla kunde delta och ha en rolig stund. Dansarna själva hade inte förändrats speciellt mycket utan kunde fortfarande många danser från minnet. Det var dock inte längre tvunget för en dansare, när nu callerns roll förändrades, att memorera en hel dans noggrant, utan kunde luta sig mot att callern guidade honom säkert genom varje dans inom respektive program. Medan det förut var möjligt att ibland genomföra ett helt dansprogram utan caller, var det nu helt otänkbart att föra något liknande, för att inte säga omöjligt.

Den andra stora förändringen som påverkade arbetet och funktionen som en squaredans caller inträffade först på senare tid - troligtvis under senare delen av 1940-talet. Den förändringen markerade förvandlingen från en traditionell form av squaredans till vad som nu kallas för ‘Modern Western Style Square Dancing’. Veteranen, callern Joe Lewis, beskriver skillnaden mellan de två så här:

"I traditionell squaredans så insisterar en dansare på att hålla reda på vad som kommer härnäst; i Modern western dans, så insisterar de på att inte veta vad som kommer."

Ingen vet egentligen exakt hur den stora förändringen kom till. Den kan ha börjat med att en caller, för att dölja en plötslig generande minnelucka, bytte ut en traditionell tur med en helt ny sekvens. Eller så kan det ha varit resultatet av en caller som avsiktligen ville överraska sina dansare med en oväntad förändring i en välkänd rutin. Oavsett vilken anledningen var, så upptäcktes det att det gick att dansa och ha roligt med squaredans även om callern bytte ut och callade figurer som de inte visste om i förväg. Detta var ett helt annat koncept och det visade vägen för en helt ny tidsålder för både dansare och callers. En helt ny dimension - överraskning och utmaning, och det roliga att kunna direkt reagera på den oväntade uppmaningen från callern - hade lagts in i aktiviteten och den påverkan den generellt hade på dansen och verkligen hade på callern var enorm. På 1950-talet verkade det som om denna nya och spännande danstyp tog alla med storm. Några dansare föredrog naturligtvis fortfarande den traditionella dansen, men det rådde ingen tvivel om att denna nya "omedelbara respons"-typen av dans hade blivit oerhört populär. Framåt 1960-talet hade de flesta gammaldags danserna - jigs, reels, contras, quadriller och de kända partnerfigurerna - blivit helt utbytta med den nya formen av direktkoreograferad squaredans - en form som någonstans på vägen fått smeknamnet. "Hash". På 60-talet hade Hash blivit kung och eran för den så kallade "hash-callern" hade kommit.

Publicerad i Crazy News nr 01 2006.

Ett National Square Dance Convention® är en "once-in-a-lifetime" upplevelse för många dansare, eftersom det är ett arrangemang som endast genomförs i närheten av hemmet en gång på mellan 10 till 13 år. The National Convention är världens största Square Dance Convention och att få möjlighet att besöka ett är kanske varje squaredansarens högsta önskan eller höjdpunkt under squaredans-eran.

Webster's ordlista förklarar ordet "convention" som"En samling av delegater, medlemmar, företrädare, eller liknande, samlade under en period för ett gemensamt ändamål." Vanligtvis en mycket stort och komplicerar möte för de som har ett gemensamt intresse. Vanligtvis krävs det arbete av många kommittéer och en ordförande. Kan vara mellan en till flera dagar. Ofta återkommande årsvis eller under en annan periodfördelning.

Därför är the National Convention en sammankomst för dedikerade squaredansare, rounddansare, contradansare, cloggers (en slags steppdans), folkdansare, country&westerndansare, callers, cuers, ledare, organisationsföreträdare, och leverantörer, i en stad med bekvämt avstånd för många och med ändamål att diskutera gemensamma ärenden, utbyta idéer, prova på nya tekniker och dansa tillsammans. Alla typer och ändamål gällande den totala squaredansrörelsen är normalt representerade vid the National Square Dance Convention®.

Utan tvivel är the National Square Dance Conventions en av de största och mest succéartade smmankomster över hela världen. Den mest beundransvärda och otroliga sanning för professionella mäss- och konventarrangörer är - att denna 4-dagars sammankomst är planerad och genomförd av amatörer och frivilliga - och det går finansiellt ihop också! Dessa amatörer lägger ner tusentals av timmar bara för deras intresse och känsla för deras fritidssysselsättning.

Beräkningar för arbetskostnad, om dansarna fick betalt för sitt conventionarbete, skulle bli mellan 1,5 till 1,75 miljoner dollars medan hyran för mässhallar och all annan omkostnad för att genomföra convention kan kosta flera hundratusen dollar eller mer. Dessa frivilliga dansare som skänker sin tid och kunskap, håller kostnaden nere för de dansare som kommer för att få vara med.

The National Square Dance Convention® är tänkt för

 • Ge squaredansaktiviteter bra PR
 • Ge bra och genomtänkt ledarträning
 • Inkludera väl planerade och kvalitativa diskussioner och bra sammansatta paneler
 • Presentera squaredans till alla som en rolig, avslappnande och heltänkande familjesysselsättning

 

NATIONAL SQUARE DANCE CONVENTION AKTIVITETER

TRAIL DANCES - Danser som hålls "på väg till" the National Square Dance Convention®. Dessa danser kan anordnas av vilka grupper som helst och firar besök av dansare som är på väg till convention och som passerar genom deras området på väg till  the National Convention.

TRAIL END DANCES - Trail End Dances hålls kvällen innan det officiella öppnandet av sammankomsten  (onsdagskvällen), vid platsen för the National Convention, och signalerar att de resande har kommit till "vägens mål" - till Convention. Det kan förekomma flera olika Trail End Dances som genomförs vid conventionhallarna eller vid lokala hotell, motell eller andra danshallar.

SQUARE DANCING - Alla nivåer (program) i squaredans finns på convention. Mellan 300 till 500 callers som medverkar på convention callar varje dag från 10 på förmiddagen till 10 på kvällen och därefter callar de ytterligare i två timmar på olika "afterpartyn". Hallstorlekar varierar och kan vara för 45 squarer, 100 squarer, 240 squarer och till och med riktigt stora arenor kan användas.

ROUND DANCING - Över 125 Round Dance "cuers" medverkar på convention för att leda och lära ut "rounds" på varje nivå (fas) inkluderande även introduktion för nybörjare.

CONTRA DANCING - Contra "prompters" genomför sessioner för att tillfredställa contradanasre likväl för att introducera nybörjare. Contra är på uppgång bland squaredansaktiviteterna och 30 "prompters" närvarande vid det 47:e National Square Dance Convention®.

CLOGGING - Omkring 20 - 30 clogging instruktörer närvarar vid convention för att genomföra ett fullständigt clogging program varje dag.

COUNTRY WESTERN/LINE DANCING - Country Western och Line Dancing finns också representerat vid the National Square Dance Conventions. Detta beroende på dess populäritet som växer kraftigt i squaredansrörelsen. 23 instruktörer lärde ut danser vid det 47:e National Square Dance Convention®. Detta är bara ett exempel, hur mycket Country Western dans som finns kommer att bero på var någonstans the National Square Dance Convention® hålls.

FOLK DANCING - Utställning och uppträdande av olika folkdanser kan man vanligtvis förvänta sig på ett convention.

HANDICAPABLE DANCING - Handikappade dansare (mentalt och fysiskt handikappade) genomför många uppträdanden på convention för att demonstrera deras förmågor. Somliga konvent sponsrar en hall för handikappade där alla danser kan vara med och dansa med de handikappade.

AFTER PARTIES - Nomalt hålls mellan fem till tio afterparties varje kväll efter det att det vanliga programmet har slutat. Afterpartyn hålls av kommande stater som ska anordna convention och av organisationer inblandade i conventionarrangemanget samt i lokala danshallar på hotell och motell. Afterpartyn består av mer dans som leds av nationella kända callers och cuers eller av de som är på väg att bli kända.

EXHIBITIONS - En av det mera avkopplande och underhållande delarna av ett convention är att se på de uppträdanden som hålls av de bästa teamen från hela USA. På varje convention kan du hitta clogging-grupper, rullskridsko-dansare, enhjuling-dansare, precisionsdanser inom square- och rounddance, gamla tidens dansare, blinda dansare, handikappade dansare, cloggers, heritage dansare, klassisk dans, contra-grupper, ungdomsdansare, komedi-dansgrupper och många andra. Det är alltid ett nöje att ta en paus, vila och njuta av underhållningen som bjuds från många grupper som uppträder.

EDUCATION - Tillväxten av squaredans-aktiviteter från lantgårdar och lador till dagens danshallar medförde förändringar som krävde intelligenta beslut. För att hantera det komplexa affärsmässiga sidan av tillväxt och förändring, kom också behovet av en unikt och specialiserat unbildningsprogram. För att identifiera, utveckla och fortsätta med detta speciella ledarskap, uppkom behovet för fortlöpande utbildning kring de aktuella squaredansämnerna som behövde närmare behandling.

Square- och rounddansledare har alltid varit och fortsätter att vara de främsta ledarna inom squaredans-rörelsen. Men calling har sitt egna utbildningsbehov och calling kan inte genomföras enbart genom talang. Ansvaret för utbildning hamnade för att stanna hos squaredansorganisationerna. Squaredansämnen hittas inte hos universitets- oc h högskoleprogram utan handhas genom utvecklade självstudiepaket som hanteras i paneldebatter, seminarier, praktiska kurser och andra squaredansutbildningsprogram för ledare och instruktörer. Det sägs att utbildningsprogramet på convention skiljer detta från andra traditionella festivaler.

Squaredansens tio grundregler såg lite annorlunda ut för 100 år sedan. Vad var det som gällde då, och vad har ändrats under årens lopp. Så här kunde det se ut på den tiden:

 • Inträde 50 cents, förfriskningar inkluderade.
 • Musiken ska spelas med fiol, flöjt och en "hurdy gurdy". En sång får förekomma innan dansen är över.
 • Ingen dam får dansa i svarta strumpor, eller ha bar armbåge.
 • Varje dam måste komma med en näsduk där namnet finns broderat.
 • För att undvika spottning, så får ingen gentleman tugga tobak eller röka.
 • Viksning ej tillåten. Om någon påträffas med att viska olämpliga kommentarer om någons dansstil, kommer vderbörande att utvisas ut rummet.
 • Ingen gentleman får komma iklädd en kravatt som används i mer är en vecka eller fjorton dagar.
 • Långt skägg är otillåtet. Det kan kännas okomfortabelt för damen om gentlemannen eventuellt skulle placera kinden intill damens.
 • Damer som inte bär vita strumpor och svarta morocco-skor, kommer inte att få tillträde till dansen under några som helst förutsättningar. Två äldre damer kommer att kontrollera alla som gör entré.
 • Ingen herre ska krama sin partners hand eller titta ärligt på henne, inte heller ta upp hennes näsduk om denna skulle råka falla. Det första innebär att han älskar henne, det andra att han önskar kyssa henne och det sistnämnda att hon önskar göra båda delarna.

...Så visst har det förändrats ... eller?

Heritage Dances - vad kommer vår Square Dance i från?

Här följer lite information om dansens utveckling i USA. Sammanställd av Heritage Dancers från Kaliforninen.

Kolonial Period- 1700-talet

Redan från första början, när nybyggarna slog sig ner i Nya England, var dansen ett favoritnöje. Till skillnad från viktorianerna så sade puritanerna att dansen framhöll stil och rak kroppshållning. För dessa människor var det naturligt att ta med sig sina engelska "country dances" från sina byar.

Dagens contradansare har sina rötter i dessa danser.  En annan engelsk countrydans heter "longways for eight" och är inget annat än en utdragen fyrkant (square). En "longways" är skild från Contras genom att dansarna står bredvid sina partners istället för att titta på dem. En danstillställning i kolonierna kallades för "lavish assemblies" började med att två dansledare, i sina pudrade peruker, inledde med en Grand March. Dansarna dirigerades av en dansare i varje grupp.  Efter att middagen serverades vid 10-tiden på kvällen fortsatte dansen till gryningen.

Appalachian - Tidigt 1800-tal

Medan resten av Amerika dansade quadrille, vals, polka osv, så utförde en liten del av landet en helt annorlunda dans. Det verkade som en underlig men underbar sak hade hänt: ättlingar från de tidigare nybyggarna, som hade kommit till det nya landet medan James den första var kung, hade sökt sig inåt landet och bosatt sig i små byar. På grund av deras isolering hade deras seder, språk, hantverk, sånger och danser inte genomgått några förändringar under många år. 

Dessa nybyggare hade kommit från norra England och från låglandet i Skottland och var inte inom räckhåll för de förändringar som skedde i det mera befolkade England. De tog med sig sina livliga country danser som till och med hade figurer i sig som daterades 1500 år bakåt i tiden. Några av dessa danser används fortfarande idag i Appalacherna, t ex "Big Circle Mountain danser" och "the Running Sets". Förutom att ge oss de flesta figurerna till Western frontier danser", så behöll invånarna i Appalacherna squaredans vid liv under en period när den dog ut i övriga Amerika.

Quadrille - 1850-talet

Tidigt på 1800-talet började man att dansa mycket tidigare på dygnet. På helgerna började man klockan två på eftermiddagen och höll på tills gryningen. Ingen verkade bekymrad över att en ny dag var i antågande med plöjning eller skörd. När nybyggarna och resande landsteg på kusten tog de med sig nya varor från hemlandet och de populäraste danserna just då. Den främsta av dessa var den franska quadrillen. 

Den startade i det franska hovet, fortsatte som stormeld, hoppade över kanalen, och efter att blivit ordentligt rotad på de brittiska öarna, hittade den vägen över Atlanten till Amerika i mitten av 1800-talet. Den har hela tiden utvecklats sedan dess. För första gången leddes dansen av en "prompter" (dansdirigent). Ännu var det ingen caller, men det var en annan person än en dansare som sade vad som skulle komma härnäst. Precis som namnet Quadrille avslöjar, är det en dans som utförs i en kvadratisk formation. Detta har inte ändrats, och det är förvånande hur många av de ursprungliga formationerna som fortfarande är oförändrade. Quadriller var från början indelade i fem sektioner med fyra korta pauser för att ge dansarna tid att hämta andan och flirta lite. Senare minskade man detta till tre sektioner. De mindre erfarna paren tog plats som sides och fick först möjlighet att se de två andra paren utföra de rörelser som dansdirigenten beordrade. Därefter kunde sides kopiera dessa.

Frontier Cowboy- 1800-talet

Den traditionella dansen från tidigare år lämnade tydliga spår längs den amerikanska östkusten, men gradvis började en speciell typ av dans att utvecklas. Singing call (utrop av dansturer varvade med ordinarie sångtext) föddes här i öster. När nybyggare började flytta västerut till det vilda och obebyggda landet, blev deras danser mera livliga och rörelser från jigs och reels från Europa blandades med. 

Gradvis, från det mera statiska dansmönstret i Quadrillen, utvecklades mönstret "besökande par", dvs att ett par 'besöker' de andra i tur och ordning osv. Detta gjorde att samtliga par kunde utföra rörelser samtidigt och genom hela dansen. Dessa danser kallades cowboy dances. Danserna benämns också med andra namn men alla har en stark smak av western som skiljer dem från de danser som fanns på östkusten. Detta dansmönster användes till mitten av 1900-talet. Med en större frihet och entusiasm i nybyggarnas danser, kom också en större frihet när det gällde klädsel. Medan det tidigare inte gick för en herre att komma till en dans utan stärkt krage, fluga, väst och knäppt kavaj, gjorde nu bekväma uppknäppta skjortor, Levis och stövlar sitt intågande. Likaså fick damerna nu dra av sig sina många lager av styva underkjolar och schalar och istället använda enkla, långa kjolar, mjuka underkjolar och skärp i midjan. Damerna var fortfarande försiktiga att visa en vrist eller en arm.

Southwestern - 1800-talet

Medan nybyggarna i norr utförde sina cowboy danser, så dansade befolkningen i den sydvästra delen av landet mera avslappnat och känslofullt; en spegling av deras livsstil. Contradansen ha en mycket intressant historia. Country Dance i England blev populär över hela Europa. Den blev accepterad inom hov och adel där den emellertid blev mer formell. Den dansades vid kungliga tillställningar under Drottning Elizabeth den 1:a regering på slutet av 1500-talet. Därifrån blev den sedan också populär i Sydamerika och Mexiko.

Den introducerades till Kalifornien och de sydvästra delarna av landet, men ett inslag av Latinamerika på 1820-talet. Contradansen dansades av den högre klassen. En viktig tillställning under tidiga år där dansen introducerades var "Välsignelsen av huset Bandini" i det gamla San Diego runt 1829.

Henry Ford eran - 1920-talet

I början av 1900-talet började squaredansen att försvinna, men den vägrade att dö ut. Den viktigaste åtgärden för att återuppliva den genomfördes av Henry Ford 1925, när han förde Benjamin Lovett till Greenfield Village i Dearborn, Michigan. Lovetts arbete bestod i att skapa ett squaredansprogram, samla in musik, och lära ut de nästan bortglömda danserna till Fords vänner. Herr och Fru Ford byggde en fin danshall med golv i teak och med kristallampor. Lovett blev kvar i där i många år som dansledare och instruktör. 

År 1926 publicerad familjen Ford den första i raden av böcker som förklarade och lovordade square-dans. Detta var ett försök att skapa en konkurrerande dans till, vad de ansåg, den onda jazzen. På framsidan stod det: "God Morgon, efter en 25-årig sömn är den gamla danserna återupplivade av Herr och Fru Ford." Inte bara squaredans väcktes till liv. Många av de gamla tidernas danser, som var föregångare till squaredansen, var med i boken: quadriller, lancers, singing squares, circle mixers, contras rounds och gavotte. (Det enda som saknades var "western" squaredansen med dans-mönstret där paren besökte varandra, the docey-do och den snygga patter call.) När tillräckligt många dansare hade lärt sig tillräckligt många danser, anordnade Fords regelbundna dansgalor i danshallen. För att bli inbjuden skulle man har ha närvarit på de lektioner som Mr Lovett höll. Att bli inbjuden till Fords danser gav hög status. Men att bli inbjuden medförde också att man förväntades att närvara, man kunde aldrig tacka nej oavsett vad orsaken var.

Gentlemannen som försökte förändra den amerikanska livsstilen så mycket som en enda person kunde göra, förälskade sig i den amerikanska folkdansen. Mannen som skapade ett bilemperium, återupplivade också den amerikanska folkdansen. Fastän Henry Ford var framgångsrik i att bevara quadrillen som en elegant och stilfull dans som den var under den viktorianska eran, stimulerade hans försök till ett stort intresse i folkdansen som växte sig stark över hela världen.

Lloyd Shaw eran - 30-40-talen

I början av 1900-talet hade den gamla Western squardansen försvunnit. Men tack vara den bok som Henry Ford skrev samt det intresse den väckte hos en lärare i Colorado som hette Lloyd Shaw, skedde en squaredans explosion under 1930- och 1940-talen. "Pappa Shaw", som hans studenter kallade honom, blev intresserad av de cowboy danser som Henry Ford ignorerade i sin forskning. Det  fanns inga skrivna instruktioner till dessa danser, så Dr. Shaw letade upp veteraner i de avlägsna bergsbyarna, gruvlägren eller på platser där han överhuvudtaget kunde få fram information. Han lärde ut dessa cowboy danser till sin uppvisningsgrupp som hette The Cheyenne Mountain Dancers.

Denna entusiastiska grupp med unga människor gav sig tillsist ut på en turné över hela världen som ambassadörer för Western Squaredans. De fångade intresset hos tusentals människor, som växte sig till den moderna squaredans rörelsen vi har idag. Tack, Dr Shaw!

Här kommer texten till en Squaredans sång. Melodin får ni hitta på själva.

Square Dance Junkee - Lyrics by Rhoda Daniel, © 1992 

I love to dance and sing,
Do-si-do and weave the ring.
I love the sexy highland fling,
And the times we whirl and swing,
Doin' our square dance thing.

Chorus:
I'm a square dance junkee!
I love dancin' ev'ry where.
I'm a square dance junkee!
When I dance I ain't got a care.
I make friends in every square.

Allemand left and spin the top,
Promenade and don't you stop,
Ferris wheel - coordinate,
Cloverleaf and separate,
Hurry and don't be late.

(Chorus)

Roll away with a half sashay,
Calls are ordered in a thousand ways,
Double star through and horseshoe turn,
Chain across and courtesy turn,
So many new calls to learn.

(Chorus)

Ibland kan vi tycka att det är besvärligt att dansa squaredans, när många långa call kommer efter varandra och vi ska hålla reda på dem. Ibland är det callern som kan ställa till det också. Kan du dansa följande call?

Heads start a left spin a windmill in and everyone roll and in the middle start a left split square chain thru but interrupt all the arm turns after every quarter with witchever you can either split circulate twice but trade the wave after each one or swing and mix and circle all the way and the outsides roll at the end but interrupt after every quarter with scoot and plenty but turn each star as many quarters as you’ve swung and mixed and circled but interrupt after the second scoot and plenty with ping pong circulate and interrupt again before the last scoot and plenty with all eight counter-rotate and interrupt each plenty after the star if your square has a David och a Paul in it with trade circulate twice but same sexes trade after each one.

Allemande left?

Image

Här kommer ett tips om hur du kan sy din egen squaredanskjol. Den är rätt så kortfattad men ger dig ändå en rätt så bra beskrivning. Lycka till!

STEG 1 - Räkna fram hur mycket material du behöver

Stegordning Exempel
Mät midjemåttet 81 cm
Dela med 6.28 12,90 cm
Avunda uppåt till närmaste cm. Svaret kallar vi för R1 13 cm
Mät upp önskad kjollängd från midjan. 69 cm
Lägg ihop punkt 3 & 4. Svaret kallar vi för R2. 82 cm (= 13 + 69)
Multiplicera med 4 328 cm (= 82 x 4)
Avrunda uppåt till närmast ¼ meter 3,5 m
Köp så här mycket tyg Det är exemplet erfordrar 3,5 meter tyg

 

STEG 2 - Klipp ut kjolen

Tyget bör tvättas innan delarna klipps ut.
Vik tyget på miten (lägg de klippta ändarna tillsammans) och vik tyget dubbelt igen (lägg vikt kant mot klippt). Nu ska du har fyra lager tyg.
Lägg tyget på ett slätt underlag.
Leta upp hörnet som har en kant med endast vikt tyg och en kant som endast har de klippta, öppna ändar.
Genom att använda måttet R1 ovan, rita en halvcirkel. Använd den punkt där de båda kanterna möts som mitt.
Använd måttet R2 ovan och rita en ny halvcirkel med den punkt där de båda kanterna möts som mitt.
Klipp efter halvcirklarna som du ritat upp  i föregående två steg.

STEG 3 - Klipp ut linningen

Klipp ut en remsa av tyget på ca 10 cm (lika lång som tyget längd, ca 120 cm). Linningen snyggas till när den sys.
Fålla. Vik över ca 3/4 cm och styrk på den. På detta sättet kan du slippa att nåla ihop kanten för att fålla den.

STEG 4 - Sy kjolen

Sy ihop de öppna sidorna.
Fålla. Vik över ca 3/4 cm och styrk på den. På detta sättet kan du slippa att nåla ihop kanten för att fålla den.

STEG 5 - Sätt fast linningen

Se efter vad som är bak på kjolen.
Vik över en lång kant, ca 3/4 cm och stryk.
Börja ca 5 cm från mitten med att sy fast linningen.
Sluta när det är ca 10 cm kvar att sy.
Nåla ihop de båda delarna av linningen så att de möts exakt mitt bak på kjolen.
Sy ihop
Klipp sömmen till ett bra mått.
Avsluta med att sy fast resterande av linningen i kjolen.
Vik in linningen.
Börja sy ca 2,5 cm från mitten bak på kjolen.
Sluta när det är ca 5 cm kvar att sy.

STEG 6 - Passa in

Mät upp en bit resårband som passar till midjemåttet.
Dra resårbandet genom öppningen på linningen genom att använda en säkerhetsnål.
Tips 1: Nåla fast den lösa ändan för att den inte ska åka in i linningen.
Tips 2: Märk båda ändarnas ena sida med krita för att se att resårbandet inte har snott sig när det dras igenom linningen.
När resåren är på plats, sy eller nåla fast ändarna. Om du nålar fast först är det enklare att finjustera.

I Sverige finns kanske inte underlaget för att starta verksamhet för handikappade när det gäller Squaredans, men så är inte fallet i USA. Där finns till och med ett nationellt förbund som heter: U.S. Handicapable Square Dance Association.

Det första handikapps-Convention gick av stapeln 1988 i Chickasaw, Alabama. Sedan dess har man hållit Convention var annat år och hela tiden utvecklat verksamheten. På det senaste Convention har man lagt till Line Dance som blivit mycket populärt bland dansarna. Det finns också ett eget callerförbund som definierar vilka call som ska användas och heter HandiLab (motsvarigheten till CallerLab). Basic-listan för HandiLab ser ut enligt följande:

  1. Bow (partner, corner)
  2. Circle (left, right)
  3. Forward up and back
  4. Stars (right, left, boys, girls)
  5. Star promenade
  6. Dosado 
  7. Promenade (couples, sigle file)
  8. Allemande left
  9. Right and left grand
  10. Swing
  11. Allemande right
  12. Pass thru
  13. Courtesy turn
  14. Ladies chain (two, four)
  15. Roll promenade
  16. Right and left thru
  17.  California twirl

Därefter kommer 27 call som kallas Advanced List..