Kursdagbok Square Dance hösten 2023

Alla definitioner samt rörliga figurer thittar du på Taminations.

Prova på call: Circle right/left / Forward and Back / Dosado / Allemande Left / Swing / Promenade / Pass Thru / U-turn back / Wheel Around / Right and Left Grand / Weave the RIng / Star Thru

Alla definitioner samt rörliga figurer hittar du på Taminations.