Kalender

Danskurser enligt schema
Söndag, 01. Oktober 2023, 13:00 - 19:00

Round Dance - Högnivå/Mellannivå

Dag: söndagar kl. 13:00 - 15:00 (12 kurspass) - första halvtimmen är högnivå dans

Datum: Start 3 september

Instruktör: Gunilla Jägdahl

Lokal: Cabinen, Forum i Märsta (ingång Cabinen)

Line Dance - Dansträning Beginner (forts), Improver och Intermediate

Dag: söndagar kl. 13:30 - 15:00 (12 kurspass)

Datum: Start 3 september

Instruktör: Urban/Carina/Carin

Lokal: Salen, Forum i Märsta (ingång Cabinen)

Square Dance - Nybörjare (Basic)

Dag: söndagar kl. 13:30 - 15:00 (12 kurspass)

Datum: Start 3 september (första gången prov på)

Instruktör: Urban Danielsson

Lokal: Stora mötesrummet, Forum i Märsta, nedre plan (ingång Biokällan)

Line Dance Intermediate

Dag: söndagar kl. 15:30 - 17:00 (12 kurspass)

Datum: Start 3 september

Instruktör: Urban Danielsson

Lokal: Cabinen, Forum i Märsta (ingång Cabinen)

Round Dance - Nybörjare

Dag: Söndagar kl. 15:30 - 17:00 (12 kurspass)

Datum: Start 3 september (första gången prova på)

Instruktör: Gunilla Jägdahl

Lokal: Salen, Forum i Märsta (ingång Cabinen)

Line Dance - Nybörjare (ny kurs)

Dag: söndagar kl. 17:30 - 19:00 (12 kurspass)

Datum: Start 3 september (första gången prova på)

Instruktör: Urban Danielsson

Lokal: Cabinen, Forum i Märsta (ingång Cabinen)