Här nedan följer några tips hur du kan bli en bättre dansare. Läs dessa och begrunda. Har du funderingar så fråga våra instruktörer.

Tips 1 - Ta tag i händerna med de som du står bredvid

Det här ska ske omedelbart när du är klar med en figur (call), för att du snabbt ska kunna uppfatta i vilken formation du står (line, wave, diamonds etc) när du ska fortsätta med nästkommande.

Händerna ska hållas inom en halv sekund när figuren är avklarad! Om du inte håller händer efter ett call resulterar detta oftast i slarviga lines eller waves, som kan orsaka att squaren bryter ihop före eller under utförandet av det kommande callet.

Armbågar måste vara böjda när vi håller händer! Om armarna är sträckta när vi håller varandras händer kommer squaren att bli alldeles för stor för att den ska kunna fungera smidigt och utan jäkt.

Tips 2 - Använd alltid rätt axel när du passerar någon

Närhelst du passerar någon (pass thru), passerar alltid med höger axel, aldrig med vänster axel (om inte det ingår i callet förstås). Ex: när du gör circulate och måste passera någon, använd alltid höger axel mot höger axel.

Tips 3 - När du inte vet vad du ska göra

Om du vid något tillfälle känner dig alldeles borta, vänd dig inte om! Det skulle göra det svårare för någon bakom dig att hjälpa dig tillrätta.

Om du är "borta" vänd endast ditt huvud i olika riktningar för att se vart du skall gå och om någon säger "vänd dig om" eller du ser att det är rätt att vända sig om, gör det. Om inte, stå kvar i din riktning och låt någon guida dig rätt.

En annan sak när du känner dig helt "borta", börja inte springa runt. Stå stilla tills dess någon guidar dig rätt eller visar dig till rätt position. Bli inte överreaskad av denna hjälp, vänta dig den i stället och var redo och alert när den kommer.

Om du vill hjälpa någon som är "borta", försök undvika att tala och använd i stället handsignaler, peka på positionen där personen borde befinna sig. Om man talar, kan du och andra i squaren missa nästa call.

Tips 4 - Okänt call

Om callet är ett call du aldrig hört, ge inte upp och sluta. Vid de flesta tillfällen talar callern om vad du ska göra efter det att han sagt callets namn, speciellt om det är ett call utanför den ordinarie listan. Även om du aldrig hört ett call och det inte är för komplicerat kan callern instruera dig genom callet så att det går att utföra.