Det kommer och går - olika ljud eller rörelser som utförs vid vissa call i Squaredans, som inte finns definierade i några beskrivningar. Här kommer en sammanställning av sådana "effekter".

 

 

Basic call:

 Call  Effekt
All 8 circulate "All-8, all-8"
Bend the line "Get Bent!"
Chain down the line "Chain me down, chain me down!"
Couples circulate "Circles Copulate"
Dive thru "Dive, dive!"  eller  "A-oo-ga" (ljud från en dykande ubåt)
Double pass thru "DPT!"
Ferris wheel "Wheeeee"
Flutterwheel "Whoop, whoop, whoop"
Pass the ocean "Splash!"
Promenade halfway Ej aktiva gör en "highland fling" dosado  eller  ej aktiva gör en valsvändning i mitten  eller  ej aktiva gör en Yellow rock.
Reverse the flutter "Pow, pow, pow"
Right and left grand Balance och slå mot vänstra händer när ni möter någon med höger och virse versa.
Right and left thru "Thank you"  eller  "Thank you" och sedan "You're welcome"
Sweep a 1/4 Rör golvet med den fria handen.
Swing thru "Schwing!"
Trade by "Bye!" (vinka adjö när du passerar eller byter plats)
U-turn-back "Baaaa!"
Veer left/veer right "Vera!"
Wheel and deal "Wheeling" och sedan "Dealing"
Zoom "Zzzzzooooooooooomm!!!!!"

 

Mainstream call:

 Call  Effekt
Cloverleaf Sträck ut armarna och lek flygplan.
Dixie Style to an Ocean Wave "Hi, Dixie!" eller "Ditsy style!"
Eight Chain Thru "Bor-ring!"
Fan The Top Fläkta dig med den lediga handen - gäller centers.
Hinge "Creak" (Gör ett knarrande ljud).
Scoot Back De som inte gör scooten säger: "Go, girls" (om det är tjejerna som för scooten).
Slide Thru "Whoosh", medan man låter armarna glida stilfullt ut till sidorna.
Spin The Top "Spin the Top" eller "189" (left-hand wave "981").
Tag The Line (Trailers knackar leaders på axeln) "You're it!"

 

Plus call:

 Call  Effekt
Acey Deucey ”Quack”
<anything> and Spread ”I can’t believe it’s not butter!”
Chase Right ”Chase me, chase me!” eller ”I’m chased”
Coordinate ”Your shoes don’t match your bag!”
Crossfire Låt som en kulsspruta
Cut the Diamond ”Miau” eller ”Hai-ahhhh!”
Diamond Circulate Klappa händerna
Dixie Grand ”Right! Left! Right” eller ”Right! Wrong! Right!
Explode <anything> ”Boom!”
Follow Your Neighbor ”Hi, neighbor!” eller ”Shazam!”
Grand Swing Thru ”Ain’t it grand?” eller låt som Tarzan
Linear Cycle ”Hinge, fold, pass, peel” eller ”Blah, blah, blah, blah”
Load the Boat ”Toot, Toot!” eller ”Whoo, Whoo”
Partner Tag Knäpp med fingrarna
Swing thru "Schwing!"
Ping Pong Circulate Klappa händerna
Relay the Deucey  ”Hey, Lucy!”
Track Two Track, track, whoopee, whoopee” eller ”Toot,, Toot!”
Trade and Roll ”Troll”