Detta är en direkt översättning av CALLERLAB:s New Dancers Bill of Rights, d v s vilka rättigheter en ny dansare kan kräva att få ut av en squaredanskurs.

 

BillsofrightsEn ny dansare har rätt till:

    • En kursupplevelse som är trevlig, både utbildningsmässigt och socialt.
    • Tålmodigt och värdigt bemötande av sin kursledare.
    • Att få erfarenhet att dansa till andra callers och om möjligt med andra dansare från andra kurser före graduering.
    • Att få råd och hjälp när det gäller att skaffa lämpliga kläder för squaredans.
    • Att få instruktioner och få öva enligt fastställda definitioner, timing och styling för varje listat call.
    • Att få information om historia och ursprung till vår nuvarande squaredans.