Denna metod att återstarta dansen efter det att en square har brutit ihop har antagits av CALLERLAB. Den ska antas som en generell metod, läras ut till alla dansare och användas permanent.

LostSquaresDansarens uppgift:

  • Återvända till hempositionen så snart som möjligt.
  • Head Ladies tar sin Corners hand och Heads backar ut för att bilda Lines på Sides position.
  • När callern säger "Everybody Forward adn Back" (alt. "Lines, Up to the Middle and Back") går de in i dansen igen.

Kursledarens uppgift:

  • Uppmärksamma att ett antal squarer brutit ihop och står uppställda på Lines of Four.
  • Calla så att de som dansar kommer i Normal Facing Lines of Four.
  • Calla "Everybody Forward and Back" (alt. "Lines, Up to the Middle and Back") med särskild betoning för att markera för de som väntar att de kan gå in i dansen igen.