Ibland dyker det upp termer och ord i squaredans som du säkert har hört någon gång eller undrat över. Här kommer en liten ordbok, som försöker förklara dessa ord som används här och där.

 

 

Aktiva dansare

Aktiva dansare är de dansare som kan utföra och utför ett call. Exempel på detta är t ex Heads square thru, där det endast är heads som är aktiva, sides står och väntar.

After Party När squaredansare träffas efter en dans. Det kan vara enkelt som t ex att gå ut på en restaurang, eller att träffas i en stuga, hotellrum om man är ute och reser. Det kan också vara ett större arrangemang, som t ex under Convention, där underhållning och mat erbjuds. 
APD  All Position Dancing. Detta innebär att du som dansare ska klara av att dansa på alla positioner i squaren, oavsett av kön eller höger-, vänsterdansare. Exkluderat är naturligtvis könsbundna call som t ex Star thru, California Twirl och Allemande left. APD används som standard i nivåer från A1 och uppåt.
Banner En slags "flagga" där klubbens namn och symbol finns. Denna flagga förses med märken från festivaler där klubbens medlemmar varit med och dansat.
Caller  Den person som leder dansarna genom ett tip, som kan vara ett patter  eller ett singing call.
CALLERLAB Den internationella organisationen med säte i USA som ansvarar för definitionen på alla call samt upprättar de utlärningslistor som finns.
Cuer Person som har samma uppgift som en caller men som leder Round Dance.
Dangle  En liten palst- eller metallbricka som du kan hänga på din badge. Den kan symbolisera många olika saker, t ex vilken nivå du dansar på, vilka större danser och festivaler du varit på eller en calllers fan-badge.
Dansprogram
De nivåer som dansas kallas program och definieras av Callerlab i USA. Det finns 7 program som är officiella: Basic, Mainstream, Plus, Advanced 1, Advanced 2, Challenge 1 och Challenge 2. Utöver dessa finns ytterligare 2 program som inte definieras av Callerlab och dessa är: Challenge 3 och Challenge 4.
DBD Dancing By Definition (dansa enligt definition). Detta innebär att kunna dansa enligt callens definition. Du ska kunna bryta ner callen i delar och göra (där det är möjligt) halva, en tredjedel osv av callet. Du ska också kunna utföra callet från alla positioner som är tillåtna oavsett om du är kille eller tjej, vänster- eller högerdansare.
Golvets nivå Dansnivå där de flesta kan vara med och dansa. Golvets nivå innebär oftast att callern tar reda på hur långt kurserna har kommit och använder endast utlärda call.
Heads De dansare som står med ryggen samt de som tittar på callern kallas för Head couples (huvudpar). De andra kallas för sides.
Pilot square Den eller de square som en caller tittar på när han callar. Genom att titta på dessa squarer kan callern ange rätt call för att få hem dansarna till sin hemposition.
SACT Swedish Association of Callers and Teachers. Den svenska caller-organisationen.
Sight calling Att kombinera call för dansare allt eftersom dansen fortskrider och sedan få hem dansarna till sin hemposition. Detta är den främst använda metoden vid s k patter call.
Änglar Dansare som hjälper och stöttar dansare under kurser på lägre nivåer än de själva dansar.