När du dansar vissa turer i Square Dance kommer du att märka att dansare ibland "kompletterar" callen med rörelser som inte ingår i definitionen. Det är bra att känna till dessa "avarter" och vara beredd på dem.

SDcallsWeave the ring - twirlar

Twirlar eller ej i Weave the ring - det måste dansarna få bestämma, men det finns risker.

Timing: 10 steg tills man möter partner på andra sidan!

Gör du weave the ring 2 gånger ska du sluta där du började. Så är inte alltid fallet när callet görs med diverse snurrar. Ringen blir för stor och oregelbunden beronde på om och hur snurrar utförs. Det är klart att det är roligt att snurra, men om det blir för varierande ser det endast rörigt ut. Med snurrar rör man sig också snabbare än takten i musiken, för annars hinner man inte med.

Weave the ring - en korrekt beskrivning!

Starting formation: square eller cirkel eller vilken annan position som helst, där man möter motsatt kön, män motsols och damer medsols. Partners vänder sig mot varandra och passerar varandra med höger axel. Alla går framåt, runt i cirkeln (män motsols och damer medsols) och alla passerar vänster axel med nästa, höger med nästa och vänster med nästa, tills man möter sin partner. 

Styling: I weave the ring skall damerna arbeta med kjolen med båda händerna när de går runt squaren, inte överdrivet, men med båda händerna på kjolen. Männen håller händerna i naturlig position. Rörelsen skall göras i en inte alltför stor cirkel, och med lätt framskjuten höger skuldra när man passerar någon med höger sida, och vice versa. Kort ögonkontakt skall tas när man möts.

Timing: Tills man möter partner på andra sidan, 10 steg.

 

SDcallsDosado vs. Hungarian Twirl

Det har blivit populärt att göra en Hungarian Twirl istället för Dosado när vi är ute och dansar. Och det är OK, så länge som du vet hur du ska stå efter callet är utfört. Båda callen ska avslutas med dansarna tittande på varandra - Facing dancers!

Det slarvas en hel del med Dosado bland dansarna. Man vänder och vrider på sig både till höger och vänster och det är inte bra. En dosado ska göras utan att vända på sig åt något håll! Dels ser det snyggt ut att genomföra en dosado enligt definitionen och dels så blir inte dansaren överraskad av nästkommande call.

En vanlig kombination av call är: allemande left - dosado - allemande left. Om dosado ersätts av en Hungarian twirl eller inte utförs korrekt kommer dansaren inte att vara beredd om det sista allemande left ersätts med t ex star thru.

Dosado - en korrekt beskrivning

Starting formation: FACING DANCERS. Dansarna går mot varandra och passerar, höger skuldra mot höger. Utan att vända sig om, går varje dansare åt höger, förbi varandra, och därefter bakåt till utgångsläget.

Styling: Män håller armarna i neutral dansposition, höger skuldra lätt framåt när man passerar höger mot höger, och vänster skuldra lätt framåt, när man passerar vänster mot vänster. Damerna håller kjolen med båda händerna och rör den framåt och bakåt för att undvika att den hindrar passagen, höger han framåt vid höger mot höger, och vänster hand framåt vid vänster mot vänster.

Timing: Static square med corner eller parner: 6 steg, från box-formation: 6 steg, från static square tvärs över: 8 steg.