Ett National Square Dance Convention® är en "once-in-a-lifetime" upplevelse för många dansare, eftersom det är ett arrangemang som endast genomförs i närheten av hemmet en gång på mellan 10 till 13 år. The National Convention är världens största Square Dance Convention och att få möjlighet att besöka ett är kanske varje squaredansarens högsta önskan eller höjdpunkt under squaredans-eran.

Webster's ordlista förklarar ordet "convention" som"En samling av delegater, medlemmar, företrädare, eller liknande, samlade under en period för ett gemensamt ändamål." Vanligtvis en mycket stort och komplicerar möte för de som har ett gemensamt intresse. Vanligtvis krävs det arbete av många kommittéer och en ordförande. Kan vara mellan en till flera dagar. Ofta återkommande årsvis eller under en annan periodfördelning.

Därför är the National Convention en sammankomst för dedikerade squaredansare, rounddansare, contradansare, cloggers (en slags steppdans), folkdansare, country&westerndansare, callers, cuers, ledare, organisationsföreträdare, och leverantörer, i en stad med bekvämt avstånd för många och med ändamål att diskutera gemensamma ärenden, utbyta idéer, prova på nya tekniker och dansa tillsammans. Alla typer och ändamål gällande den totala squaredansrörelsen är normalt representerade vid the National Square Dance Convention®.

Utan tvivel är the National Square Dance Conventions en av de största och mest succéartade smmankomster över hela världen. Den mest beundransvärda och otroliga sanning för professionella mäss- och konventarrangörer är - att denna 4-dagars sammankomst är planerad och genomförd av amatörer och frivilliga - och det går finansiellt ihop också! Dessa amatörer lägger ner tusentals av timmar bara för deras intresse och känsla för deras fritidssysselsättning.

Beräkningar för arbetskostnad, om dansarna fick betalt för sitt conventionarbete, skulle bli mellan 1,5 till 1,75 miljoner dollars medan hyran för mässhallar och all annan omkostnad för att genomföra convention kan kosta flera hundratusen dollar eller mer. Dessa frivilliga dansare som skänker sin tid och kunskap, håller kostnaden nere för de dansare som kommer för att få vara med.

 

The National Square Dance Convention® är tänkt för

  • Ge squaredansaktiviteter bra PR
  • Ge bra och genomtänkt ledarträning
  • Inkludera väl planerade och kvalitativa diskussioner och bra sammansatta paneler
  • Presentera squaredans till alla som en rolig, avslappnande och heltänkande familjesysselsättning

 

NATIONAL SQUARE DANCE CONVENTION AKTIVITETER

 

TRAIL DANCES - Danser som hålls "på väg till" the National Square Dance Convention®. Dessa danser kan anordnas av vilka grupper som helst och firar besök av dansare som är på väg till convention och som passerar genom deras området på väg till  the National Convention.

TRAIL END DANCES - Trail End Dances hålls kvällen innan det officiella öppnandet av sammankomsten  (onsdagskvällen), vid platsen för the National Convention, och signalerar att de resande har kommit till "vägens mål" - till Convention. Det kan förekomma flera olika Trail End Dances som genomförs vid conventionhallarna eller vid lokala hotell, motell eller andra danshallar.

SQUARE DANCING - Alla nivåer (program) i squaredans finns på convention. Mellan 300 till 500 callers som medverkar på convention callar varje dag från 10 på förmiddagen till 10 på kvällen och därefter callar de ytterligare i två timmar på olika "afterpartyn". Hallstorlekar varierar och kan vara för 45 squarer, 100 squarer, 240 squarer och till och med riktigt stora arenor kan användas.

ROUND DANCING - Över 125 Round Dance "cuers" medverkar på convention för att leda och lära ut "rounds" på varje nivå (fas) inkluderande även introduktion för nybörjare.

CONTRA DANCING - Contra "prompters" genomför sessioner för att tillfredställa contradanasre likväl för att introducera nybörjare. Contra är på uppgång bland squaredansaktiviteterna och 30 "prompters" närvarande vid det 47:e National Square Dance Convention®.

CLOGGING - Omkring 20 - 30 clogging instruktörer närvarar vid convention för att genomföra ett fullständigt clogging program varje dag.

COUNTRY WESTERN/LINE DANCING - Country Western och Line Dancing finns också representerat vid the National Square Dance Conventions. Detta beroende på dess populäritet som växer kraftigt i squaredansrörelsen. 23 instruktörer lärde ut danser vid det 47:e National Square Dance Convention®. Detta är bara ett exempel, hur mycket Country Western dans som finns kommer att bero på var någonstans the National Square Dance Convention® hålls.

FOLK DANCING - Utställning och uppträdande av olika folkdanser kan man vanligtvis förvänta sig på ett convention.

HANDICAPABLE DANCING - Handikappade dansare (mentalt och fysiskt handikappade) genomför många uppträdanden på convention för att demonstrera deras förmågor. Somliga konvent sponsrar en hall för handikappade där alla danser kan vara med och dansa med de handikappade.

AFTER PARTIES - Nomalt hålls mellan fem till tio afterparties varje kväll efter det att det vanliga programmet har slutat. Afterpartyn hålls av kommande stater som ska anordna convention och av organisationer inblandade i conventionarrangemanget samt i lokala danshallar på hotell och motell. Afterpartyn består av mer dans som leds av nationella kända callers och cuers eller av de som är på väg att bli kända.

EXHIBITIONS - En av det mera avkopplande och underhållande delarna av ett convention är att se på de uppträdanden som hålls av de bästa teamen från hela USA. På varje convention kan du hitta clogging-grupper, rullskridsko-dansare, enhjuling-dansare, precisionsdanser inom square- och rounddance, gamla tidens dansare, blinda dansare, handikappade dansare, cloggers, heritage dansare, klassisk dans, contra-grupper, ungdomsdansare, komedi-dansgrupper och många andra. Det är alltid ett nöje att ta en paus, vila och njuta av underhållningen som bjuds från många grupper som uppträder.

EDUCATION - Tillväxten av squaredans-aktiviteter från lantgårdar och lador till dagens danshallar medförde förändringar som krävde intelligenta beslut. För att hantera det komplexa affärsmässiga sidan av tillväxt och förändring, kom också behovet av en unikt och specialiserat unbildningsprogram. För att identifiera, utveckla och fortsätta med detta speciella ledarskap, uppkom behovet för fortlöpande utbildning kring de aktuella squaredansämnerna som behövde närmare behandling.

Square- och rounddansledare har alltid varit och fortsätter att vara de främsta ledarna inom squaredans-rörelsen. Men calling har sitt egna utbildningsbehov och calling kan inte genomföras enbart genom talang. Ansvaret för utbildning hamnade för att stanna hos squaredansorganisationerna. Squaredansämnen hittas inte hos universitets- oc h högskoleprogram utan handhas genom utvecklade självstudiepaket som hanteras i paneldebatter, seminarier, praktiska kurser och andra squaredansutbildningsprogram för ledare och instruktörer. Det sägs att utbildningsprogramet på convention skiljer detta från andra traditionella festivaler.