angel08_small
En squaredans ängel är en dansare som gått igenom och dansar lägst på det program som kursen omfattar. En ängel bör också stå till kursledarens förfogande under kurskvällen.

Uppgifter och ansvar 

Att anmäla sig till en squaredanskurs innebär en stor utmaning för var och en. Lockad av utsikten att få dansa, röra sig till musik, har man förväntningar och också en del funderingar som gör att de berömda fjärilarna i magen gör sig påminda. Frågor som: Känner jag någon? Klarar jag av detta? gör ofta att deltagaren är spänd och avvaktande de första gångerna. Första kontakten mellan kursdeltagare, kursledare och klubbmedlemmar är därför mycket viktig. De ska hjälpa de nya tillrätta så att de känner sig välkomna till kursen och den gemenskap som finns i klubben. Med fin kontakt från början läggs en god grund för de nya att genomföra kursen och i slutändan bli aktiva klubbmedlemmar.

 Uppträdande

Alla änglar bör alltid uppträda lugnt och vara ett stöd för de nya dansarna. En ängel bör aldrig, inför övriga kursdeltagare, ifrågasätta kursledarens sätt att undervisa. Efter tippet kan det däremot vara till stor hjälp för kursledaren att få feedback från änglarna, både vad gäller kursledarens sätt att undervisa och hur stämningen är bland de övriga deltagarna.

 Klädsel

Alla änglar bör bära badge. Ibland under enstaka tillfällen bör en ängel komma i traditionell squaredans klädsel så att nybörjarna kan bilda sig en uppfattning om hur dessa kläder ser ut.

 Dans

Avvakta så att kursdeltagarna får ta initiativet till "Square Up" men var uppmärksam så att någon inte sitter mot sin vilja. Väl på dansgolvet ska ängeln utföra callen korrekt enligt definition och styling. En ängel ska aldrig slita och dra i en annan dansare, ofta räcker det med ett ögonkast, en diskret pekning eller en varsam puff för att få någon på rätt spår. angel2

 När och hur änglar kan användas som "hjälpmedel"

 • Demonstrera hur ett call skall utföras i ett väl markerat rörelsemönster i enlighet med kursledarens anvisningar.
 • Medverka som stöd för svaga dansare.
 • Fylla ut ej fulltaliga squarer.
 • Tillsammans med instruktören utföra individuell träning vid sidan om squaren.
 • Medverka till att nya deltagare känner sig välkomna i klubbens gemenskap.

 Regler för änglar

 • En ängel kommer alltid i tid till kursen, att komma sent kan medföra att en square ej blir fullständig.
 • En ängel är entusiastisk och glad inför sin uppgift, ej uttråkad, sur och tvär.
 • En ängel ska uppträda lugnt och med sin närvaro vara ett stöd för deltagarna, ej stressa eller på annat sätt förvirra de som håller på att lära.
 • En ängel föregår med gott exempel och lyssnar alltid på instruktören, tänker ej på annat eller talar själv medan kursledaren undervisar.
 • En ängel låter instruktören sköta utlärningen, ifrågasätter eller kommenterar ej kursledarens sätt att undervisa. Detta kan ske efter tippet eller när kurskvällen är slut.
 • En ängel dansar alla figurer såsom de lärs ut, håller sig til korrekt definition och styling.
 • En ängel låter den nya dansaren lära sig själv och drar ej runt dansaren så att denne blir beroende av någon som styr.
 • En ängel bör ej uppta plats i en square som gör att kursdeltagaren får sitta.
 • En ängel som dansar motsatt kön bör tydligt visa detta med ett band eller dylikt.

 

Änglaregler,
hämtade från EAASDC Bulletin 1987,
skrivet av Al Stevens och Rudi Pohl.

En ängel har en grundlig kunskap om Basic-figurerna och är alltid placerad på rätt ställe i squaren.
En liten djävul är så osäker på Basic att han ökar förvirringen hos de, som håller på att lära sig.

En ängel vill hjälpa nya dansare.
En liten djävul vill hjälpa sig själv

En ängel är entusiastisk inför sin uppgift.
En liten djävul är uttråkad och visar det.

En ängel föregår med gott exempel och lyssnar alltid på callern
En liten djävul dagdrömmer eller talar själv medan callern talar.

En ängel låter callern sköta utlärningen.
En liten djävul försöker förbättra callerns sätt att lära ut.

En ängel dansar alla figurerna så som de lärs ut
En liten djävul dansar allt som han lärt av andra dansare.

En ängel låter den nya dansaren lära sig själv.
En liten djävul föser med milt våld runt den nya dansaren, så att han inte behöver tänka själv, utan blir beroende av att någon styr.

En ängel kommer i tid, är korrekt klädd och bär alltid badge.
En liten djävul kommer för sent och bryr sig inte om badgen eftersom alla vet vem han är.

En ängel står inte vid sidan av en square under dansens gång.
En liten djävul lutar sig in över squaren och pratar och puttar dansarna till deras platser medan callern håller på att lära ut.

En ängel ler och tänker på att detta är roligt och avkoppling.

Summa summarum:

 • Right time
 • Right place
 • Mouth shut – smiling!