Vad är Square Dance?11880670 10206268849473135 2004472141331513020 n

av Jon Hansell Nilsson kl. den 15 november 2012

Vad är Square Dance?

Square Dance är en unik dans då man dansar i en fyrkantig formation, en Square, bestående av 8 personer (4 män, 4 kvinnor). Paren numreras från 1 till 4 i riktning mot solen (det är även åt samma håll som man promenerar, för att den vackra damen ska synas bäst sett utifrån, jämför även detta med åt vilket man dansar inom andra folkdanser). I bilden nedan symboliseras de 4 männen av fyrkanter, medan damerna symboliseras av cirklar. Här står alla paren i deras startposition, Home, som man ställer sig upp sig innan dansen börjar.

Vidare så lär man sig inte dansen helt utantill, utan man får lära sig ett antal olika turer, så kallade Calls, kombinerade danssteg och armrörelser. Ett call är alltså ett namn på en kort eller en längre tur som består av ett visst bestämt rörelsemönster. Varje call har en klar och tydlig definition som talar om precis hur callet ska utföras, detta för att alla dansare ska lära sig att göra allting likadant. Alla calls delas in i olika nivåer: Basic (B), Mainstream (M), Plus (P), Advanced 1 (A1), Advanced 2 (A2), Challenge 1 (C1), Challenge 2 (C2), Challenge 3a (C3a), Challenge 3b (C3b), Challenge 4 (C4).

För att alla i squaren ska kunna utföra dessa calls samtidigt, finns det en utomstående, en slags dansledare, en så kallad Caller, som ropar ut callen och kombinerar dessa så att dansarna flyttas runt på dansgolvet i takt till musiken, för att slutligen kom tillbaka till startpositionen. Det är alltså callern som lägger upp dansen och själv bestämmer vad som kommer att hända härnäst. Sammanfattningsvis så callar callern ett call, namnet på en viss tur, en slags order till dansarna. När de hör callet gäller det att komma ihåg hur just det callet går till så att de kan utföra det.

square diagram

Ett sätt att smidigt dela in en square i två delar bestående av två par vardera som tittar på varandra. Som synes ovan är par nummer 1 och 3 "heads" medan par nummer 2 och 4 är "sides". Det par som står alldeles framför callern med ryggen vänd mot densamme, är alltid par nummer 1.

Det finns två sätt att dansa Square Dance, antingen i en så kallad Hash Call där dansarna dansar med samma partner hela tiden och callern bara säger varje call för sig, ett efter ett, precis som denne själv tycker. Musiken som används är en så kallad Hoedown, ett (helst) instrumentalt musikstycke som kan variera från gammal klassisk bandorkester till modern technopop. Bara så länge det finns en fast och stadig takt att dansa till och ett angenämt harmoniskt ljud så går det mest bra. Sedan finns det även en så kallad Singing Call där damerna flyttas runt steg för steg under dansen och får dansa med varje karl i tur och ordning. Själva namnet kommer ifrån att callern här har möjligheten i sjunga med i en del fraser och musiken är oftast "riktiga" låtar som folk kan känna igen. En singing call utformas av ett antal normer och det finns ofta en standardmodell som man kan använda. Trots dessa regler kan man som caller välja olika alternativ och variera dansen en aningen som man själv vill.

En hash call tillsammans med en singing call kallas för en Tip. När man bjuder upp någon till en dans så är det en tip som man dansar. Efter tippet så tackar man de man har dansat med, "bryter" squaren och går och bjuder upp någon annan att dansa med. Jämför med till exempel bugg och foxtrot där man oftast dansar två danser innan man tackar för sig och bjuder upp någon annan.

Square Dance kan få 8 för varandra helt främmande människor att ta varandra i händerna, röra sig i takt till musik, skratta och ha trevligt och roligt tillsammans. Vad annat kan göra samma sak?