Här följer texten från en artikel gällande Linedans som publicerade i tidningen Må bra - nr 3/99.

Jag dansade mig fri från min benskörhet

Att dansa line dance är både nyttigt och roligt, försäkrar Anna-Greta Lassinantti. Genom dansen blev hon på rekordtid fri från sin benskörhet.

Läkarsekreteraren Anna-Greta Lassinantti, 46, bor i Umeå och är sjukpensionär sedan tre år tillbaka. En inflammatorisk tarmsjukdom har gjort att hon varit tvungen att äta kortison under många år. Eftersom kortisonbehandling kan öka risken för benskörhet skrev Anna-Gretas läkare för fyra år sedan en remiss för bentäthetsmätning. Undersökningen visade att hon förlorat 25 procent av benmassan i lår­benshalsen. Dessutom var en av ryggkotorna väldigt svag.

 - Jag blev inte förvånad, jag var ju förvarnad, säger Anna-Greta. Hon blev inte heller sär­skilt bekymrad.

 - Jag visste ju vad jag behövde göra för att bli bättre. Att motion hjälper och att det nu var helt upp till mig själv.

 Anna-Greta hade aldrig varit road av motion, men nu började hon med regelbundna prome­nader. Hennes målsättning var att promenera en timme varje dag, men i början blev det inte så mycket. Eftersom hon hade förlorat så mycket benmassa var hon tvungen att ta det försiktigt.

Vid en kontroll efter ett år märktes en viss förbättring. Efter ytterligare ett år stod det klart att Anna-Greta var på rätt väg. Men den stora förbättringen kom först sedan Anna-Greta börjat med line dance. Det är en country and western-dans, med inslag av bland annat cha-cha, vals, bugg och polka. När Anna-Greta dansat line dance i ett år vi­sade en mätning att hon var helt återställd i lårbenshalsen. Dessutom hade benmassan i ryggraden ökat med 6 procent. Ett resultat som väckte sensation i läkarkretsar. Själv gladdes Anna-Greta inte bara åt att hon kommit tillrätta med sin benskörhet. - På köpet hade jag fått bättre kondition. Och det är roligt att dansa. Jag kan hålla på i flera timmar utan att märka hur tiden går. Idag är Anna-Greta instruktör i line dance-föreningen Burning Heels hemma i Umeå. Föreningen är mycket aktiv och arrangerar bland annat friskvårdskurser där anställda från stadshuset, polishuset, försäkringskassan och arbetsförmedlingen får lära sig line dance på betald arbetstid. Personalklubben på uni­versitetssjukhuset har också startat en line dance-grupp.

Av Carin mannberg-Zackari