Här kommer några effekter som vi uppnår genom dansen:

 • Minskar stress 
 • Ökar förmågan att sätta ord på sina och andras känslor 
 • Bättre rörlighet 
 • Ökar självkänslan
 • Lindrar smärta
 • Ökar livsenergin 
 • Stimulerar kroppens lugn-och-ro-hormon 
 • Ökar kreativiteten 
 • Förbättrar minnet
 • Minskar aggressioner
 • Ökar koncentrationen
 • Minskar risken för demens
 • Ökarförmågan att skilja på andras och egna känslor
 • Dämpar ångest
 • Ökar inlärningsförmågan
 

Både den som för och följer i pardans måste tolka partnerns signaler, vilket kräver uppmärksamhet och beslutsfattande.

Att se någon annan dansa ger ökad empatisk förmåga på grund av spegelneuronerna.

Sociala effekter genom samhöighet i dansen.

Var kan man använda dansen? I vården, i skolan, för utbrända, för vårdpersonal, för smärtpatienter, som terapi, som motion, som allämn friskvård ...

sqline